Bezpečná sanitka 2016

Letošní tradiční záchranářská konference Bezpečná sanitka se s mottem Svět se mění, aneb Nové trendy v ZZS 4. května v Praze věnovala odborným tématům z běžné i té méně obvyklé praxe záchranářů. Úvodní slovo patřilo aktualitám z resortu. Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková krátce pohovořila o aktivitách sekce pro členskou základnu týkajících se náboru nových členů.

Poté vystoupil Ing. Jan Mach se svojí přednáškou nazvanou Limity v urgentní medicíně. Jak už název napovídá, dotkl se různých limitů, které mají vliv na provoz a zaměstnance ZZS. Dotkl se limitů nejen v oblasti BOZP, jako je práce s břemeny, osobní ochranné prostředky, ochrana proti chladu, nebo naopak nadměrnému teplu, ale i váhových limitů sanitních vozů. Upozornil také na udržitelnost provozu přístrojového vybavení a nových IT technologií, pořizovaných často z různých projektů a dotačních programů. Byl to zajímavý úhel pohledu nezdravotníka na některé z předpisů, pravidel a zvyklostí, které ovlivňují provoz ZZS.

MUDr. Vladimír Dvořák se v dalším příspěvku věnoval neinvazivní ventilaci – Mapelsonův systém C – řešení respirační insuficience i v režimu nelékařských posádek, bez nutnosti zajištění dýchacích cest a UPV u pacientů při vědomí. Tato, v našich podmínkách prakticky neznámá metoda, by mohla být alternativou právě pro posádky RZP, které mají velice omezené kompetence a dojezd lékařské posádky mají v řádu několika desítek minut, u pacientů s kardiálním selháváním, popřípadě jinou respirační nedostatečností. Názorná instruktážní videa předvedla metodu teoreticky, poté si ji mohli zájemci v předsálí prakticky vyzkoušet na modelu, ale i sami na sobě.

Poslední blok před přestávkou věnoval MUDr. Dvořák využití automatických resuscitátorů Lucas. Hojně se diskutuje o využití těchto přístrojů, které v posledních letech nakoupily všechny ZZS. Některými do nebe vychvalovaný, jinými zatracovaný přístroj má jistě své místo především na letecké záchranné službě, kde se vzhledem k omezenému prostoru bojuje doslova s každým centimetrem, ale také najde svoje využití na delších transportech nestabilních pacientů do kardiocenter. Jeho přínos při KPCR v terénu je ovšem relativní. Je třeba si uvědomit, že žádný přístroj nenahradí zkušeného záchranáře a jak bylo zmíněno v první přednášce, má své limity použití. Další problémy pak vznikají v návaznosti záchranného řetězce, při příjmu takto resuscitovaných pacientů do zdravotnických zařízení, která těmito přístroji nedisponují, tudíž si nemohou kontinuálně pokračovat v resuscitaci Lucasem.

Po přestávce na kávu měl odpolední blok Tomáš Kučera, záchranář z vojenské posádky Bechyně. Vývoj ve světě a události posledních let nám ukazují, že nejen ve válce se v naší práci můžeme stále častěji setkat se zraněními totožnými těm válečným. Ať už se jedná o bodná a střelná zranění, tak je tu i hrozba pumových útoků s narůstající hrozbou terorismu. A kde jinde než v armádě lze hledat zkušenosti. Srovnání odlišností mezi poskytováním přednemocniční neodkladné péče na bojišti a tou v civilním prostředí se přednášejícímu podařilo poutavou formou, včetně krátkého úvodu do problematiky balistiky a plnění úkolu zdravotníka na bojišti, který je v první linii především vojákem. Nezapomněl na nejnovější trendy ve stavění krvácení, kde je opět návrat ke škrtidlům, ale technicky daleko vyspělejším.

Závěrem vystoupila ještě předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková, která za námi přišla cestou z náročného jednání s vládou, o kterém nás informovala. Připomněla všem přítomným, že pokud by se někde vyskytly problémy, je třeba nebát se obracet s informacemi a žádostmi na vedení OS nebo na sekci zdravotnickcých záchranných služeb.

Děkujeme odborovému svazu za možnost také v letošním roce uspořádat konferenci, a to i bez přispění vnějších zdrojů. Děkujeme všem přednášejícím za kvalitní a odborné příspěvky, Lucii Dudkové ze ZZS Jihočeského kraje za zajištění lektorů a v neposlední řadě všem přítomným za hojnou účast a diskuzi. Omlouváme se všem, kteří se na konferenci „nevešli“, ale prostory měly bohužel omezenou kapacitu. Přesto bývá tradičně Bezpečná sanitka konferencí s velkým zájmem a účastí.

Se souhlasem MUDr. Dvořáka lze získat jeho prezentace v elektronické podobě u řídícího sekce ZZS.

Foto Václav Matoušek

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám