Bezpečná sanitka o práci záchranářů i diskriminaci v odměňování

O stavu zdravotnické záchranné služby diskutovali 5. června v Praze účastníci konference Bezpečná sanitka, jejíž téma bylo ZZS 21. století = bezpečná práce pro záchranáře = bezpečí pro pacienty. I když se Bezpečná sanitka stala nedílnou součástí činnosti odborového svazu, byla ta letošní přece jen trochu jiná. Pozváni byli naši sociální partneři z řad managementů ZZS a pozvání přijal i poslanec a řídící Podvýboru pro zdravotnické záchranné služby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Milan Brázdil, se kterým jsme spolupracovali již v minulém volebním období.

Po krátkém zahájení a přivítání všech přítomných se slova ujala předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Informovala o současné situaci ohledně vládního slibu 10% navýšení tarifů. Bohužel situace se vyvíjí špatným směrem. Odpovědní politici se od slibu distancují a navýšit chtějí směnný příplatek pro sestry v nemocnicích. Již při minulém navýšení příplatku za směnnost se na záchranky, podobně jako na některé další odvětví, nedostalo, protože navýšení bylo určeno jen pro sestry u lůžka.

Už tehdy toto opatření bylo ze strany záchranářů kritizováno jako diskriminační. Pokud by mělo dojít k dalšímu prohlubování rozdílů mezi jednotlivými skupinami zdravotníků, je to naprosto nepřijatelné! Ptám se, jestli je toto cílem Ministerstva zdravotnictví, potažmo celé vlády? Takováto nesystémová opatření jen urychlí totální rozpad českého zdravotnictví, které je světovými odborníky označováno jako velmi dobře fungující. K personální stabilizaci nelze přistupovat navyšováním jen určitým skupinám, vždyť i ostatní profese, včetně těch nezdravotnických, se podílejí na fungování celého zdravotnictví.

Ředitel ZZS Ústeckého kraje MUDr. Ilja Dejl v souvislosti s navyšováním úhrad od pojišťoven poukázal na to, že ZZS jsou financovány vícezdrojově a platby od pojišťoven tvoří cca 30 % všech příjmů. Zbytek v podstatě tvoří provozní příspěvek zřizovatele (kraje). Kraje se však ne vždy chovají zodpovědně a finanční prostředky na navyšování platů nezohlední v dotaci. ZZS jsou tak nuceny tyto prostředky hledat ve vnitřních úsporách.

Poslanec MUDr. Milan Brázdil v této souvislosti připomněl myšlenku sjednocení ZZS a její financování přímo ze státního rozpočtu, podobně jako u fakultních nemocnic.

Svazová inspektorka BOZP Barbora Vančurová se ujala první přednášky s tématem OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). Ty jsou opravdu nekonečným příběhem na ZZS. Nepodařilo sjednotit vzhled uniforem záchranářů. Zatímco je na první pohled na uniformu jasné, zda se jedná o policistu nebo hasiče, u záchranářů nevíte, jestli se nejedná náhodou o cestáře nebo popeláře. O kvalitě použitých materiálů nemluvě. Rozhodně ne všechny uniformy jsou nositelné v extrémních teplotách. Tomuto tématu se sekce ZZS chce věnovat intenzivně právě ve spolupráci s inspektory BOZP. Na tento problém byl upozorněn i MUDr. Brázdil, který by ze své pozice mohl podniknout kroky k úpravě legislativy.

V dalším příspěvku jsme měli možnost se seznámit s organizací a činností Zdravotního operačního střediska Olomouckého kraje. Zajímavá byla data o telefonicky asistované neodkladné resuscitaci (TANR). Informace o aplikaci Záchranka do smart telefonů byly neméně zajímavé. Tato aplikace dovoluje daleko rychleji a přesněji lokalizovat volajícího a vyslat k němu adekvátní pomoc, což je důležité hlavně v nepřístupném terénu.

Na tuto přednášku plynule navázal náměstek ZZS Středočeského kraje MUDr. Jiří Knorr, Ph.D., s poutavou prezentací činností ZZS SČK. Zajímavé bylo, jak se struktura výjezdů ZZS nemění podle krajů. Všechny ZZS se potýkají s nedostatkem lékařů a v důsledku toho dochází k omezování lékařských posádek. V současné situaci, kdy primární péče v ČR prakticky nefunguje a LSPP je v troskách, jsou nemocnice přetíženy a posádky ZZS mnohdy dlouhé minuty až hodiny hledají pro pacienta dostupné lůžko. Situace je přinejmenším varující, protože dochází k omezování dostupnosti zdravotní péče. Také na tento problém sekce ZZS již delší dobu upozorňuje, ovšem bez výrazné odezvy vládních činitelů.

Po krátké přestávce se předsedkyně OS Dagmar Žitníková věnovala otázce právní problematiky ponechání pacienta na místě a negativního reversu posádkami RZP. Zmínila stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které se velmi široce věnuje tomu, kdo je vlastně zdravotnický pracovník dle zákona, ale už méně říká, jaké jsou kompetence lékařů v této problematice. Právní rozbor problému získal OS i od JUDr. Jana Macha, právníka České lékařské komory. K tomuto tématu se dlouze, ale věcně diskutovalo.

Poslední příspěvek se věnoval specializačnímu studiu Záchranář pro urgentní medicínu. Bc. Alan Mejstřík, DiS., nejprve celý obor představil, včetně historických souvislostí, současného stavu i výhledu celého studia do budoucna a možného uplatnění absolventů. Poté Mgr. Ján Hirjak prezentoval praktické uplatnění těchto tzv. „superzáchranářů“ na ZZS Hlavního města Praha. Následovala diskuze o možnostech uplatnění těchto absolventů specializačního studia i na jiných ZZS.

Konference přesáhla svůj časový rámec a přítomní by jistě dokázali ještě dlouho diskutovat o problémech, které je trápí v jednotlivých krajích, ale i o svých zkušenostech s fungováním celého systému. Velkou otevřenou otázkou zůstávají výsluhy pro pracovníky ZZS. Jako jediní ze základních složek IZS je nemají a bohužel i nadále zůstávají v nedohlednu. Přes nové velikášské sliby politiků o výsluhách pro sestry u lůžka vše stojí a padá s financováním výsluh. Jako schůdnější se v současné chvíli jeví možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez krácení penze.

Předsedkyně Dagmar Žitníková vyzvala i přítomné sociální partnery, aby sociální program pro záchranáře podpořili. Vše je ale v rukou politiků, kteří, jak vidíme na prohlášení minulých dnů, jsou zcela nevyzpytatelní a jejich veřejné sliby vlastně sliby nejsou, jsou jen podporou. Nedokážu si představit, že bychom i my, pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách, podobným způsobem pracovali. Kupříkladu místo léku bychom pacienta jen slovně podpořili v uzdravení… Takové veřejné služby snad nikdo nechce.

Závěrem je třeba poděkovat Nadaci Friedricha Eberta, díky které se podařilo konferenci uskutečnit. Poděkování patří vedení OS, všem aktivním členům odborů a v neposlední řadě i sociálním partnerům. I když je někdy těžké najít shodu, vždy je společným cílem spokojený pacient. A o spokojeného pacientce musí starat spokojený zaměstnanec.

Foto Lubomír Francl a Miloslav Toušek

Prezentaci předsedkyně Žitníkové viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám