Bitvu o jihomoravské zdravotnictví jsme vyhráli, ale…

Chtěl bych se zamyslet nad směřováním zdravotnictví v Jihomoravském kraji. Na začátku října roku 2022 předložil radní pro zdravotnictví Jihomoravského kraje Jan Kasala materiál k transformaci všech krajských nemocnic do jedné akciové společnosti s devíti odštěpnými závody. Předkládaný materiál byl ve stavu již v podstatě jednoznačně určujícím podobu krajských nemocnic. Dokonce byl již určen konkrétní člověk jako koordinátor této transformace. Přesto, že stávající vedení Jihomoravského kraje se ve svém programovém prohlášení zavazuje k transparentnosti své činnosti, tento krok nebyl nikde veřejně sdílen. Dokonce nebyl sdílen ani v různých komisích Jihomoravského kraje, které mají zdravotnictví v popisu své činnosti.

Jako člen zdravotní komise jsem se na každé schůzi cíleně ptal na směřování zdravotnictví, jelikož jsem věděl o studii, kterou si nechalo vypracovat ještě minulé krajské zastupitelstvo. Vždy mi bylo odpovězeno, že vše je v rovině mapování a posuzování stávajícího stavu. Proto předložení materiálu rovnou ke schválení transformace na akciovou společnost bylo jako blesk z čistého nebe. Navíc materiál obsahoval bod, ve kterém bylo doporučeno prověření vstupu dalšího subjektu do akciové společnosti. Všechny tyto kroky byly provedeny v tichosti, bez veřejné prezentace záměru a bez podrobné odborné a politické diskuze.

Co se skrývá za tímto záměrem? Příprava na privatizaci krajského zdravotnictví v Jihomoravském kraji? Způsob provedení startu této transformace je dle mého názoru špatný a nebezpečný pro budoucnost veřejného zdravotnictví Jihomoravského kraje. Naštěstí se tento záměr dostal v den zasedání rady na veřejnost. Okamžitě nastala diskuze mezi zaměstnanci dotčených zdravotnických zařízení a také mezi pacientskou veřejností. Vznikla petice proti tomuto záměru Rady Jihomoravského kraje a začaly se plánovat další akce, jako například účast velkého množství zdravotníků na jednání zastupitelstva.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů uspořádaly k tomuto tématu tiskovou konferenci. Tyto kroky měly svůj účinek, protože následně svolal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich setkání se zástupci odborových organizací krajských nemocnic, na kterém se omluvil za špatnou, žádnou, komunikaci a sdělil, že bod o transformaci se stahuje z jednání zastupitelstva.

Na tomto místě nezbývá, než poděkovat všem zdravotníkům, zaměstnancům nemocnic a ostatním občanům, kteří se postavili proti záměru transformace na akciovou společnost. Je vidět, že zaměstnancům ve zdravotnictví ani široké veřejnosti není lhostejné, kam veřejné zdravotnictví směřuje. Tady bych ocenil jednoznačnou podporu celostátních orgánů odborového svazu a Lékařského odborového klubu, zejména jejich předsedů Dagmar Žitníkové a Martina Engela. Jejich koordinace akcí byla neocenitelná. Nakonec jsme se zúčastnili prosincového zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsme přednesli názory odborářů, zaměstnanců ve zdravotnictví a názory z řad široké veřejnosti proti transformaci jihomoravského zdravotnictví. Jako podporu těchto názorů jsme odevzdali petici s téměř čtrnácti tisíci podpisy. Na tomto zasedání zastupitelstva bylo hejtmanem Janem Grolichem jednoznačně sděleno, že do konce volebního období se transformace neuskuteční. Naopak bylo přislíbeno, že bude na toto téma probíhat intenzivní odborná, politická i veřejná diskuze.

Zdá se, že zatím je hrozba proměny na akciovou společnost zažehnána. Tady je vidět, že síla veřejnosti a veřejného mínění je mnohdy větší, než odhodlání několika politiků v zastupitelstvu i když v něm mají hlasovací převahu. Na závěr bych chtěl vyjádřit velké díky všem, kteří se jakkoliv angažovali v našem boji za záchranu stávajícího stavu zdravotnictví v Jihomoravském kraji. Vyhráli jsme „bitvu“, nikoliv „válku“, a proto nesmíme usnout na vavřínech a nadále budeme sledovat veřejné dění.

Roman Citterberg – vizitka

V roce 1986 jsem nastoupil v Nemocnici Znojmo na pozici programátora. Od roku 2000 jsem vedoucím úseku informačních technologií. Členem OSZSP ČR jsem od jeho vzniku v roce 1990. Od roku 2013 jsem byl místopředsedou výboru ZO a od roku 2017 jsem předsedou výboru odborové organizace. Druhé volební období jsem členem jihomoravské krajské rady OS a také zdravotní komise při Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Nově jsem byl na krajské konferenci na podzim roku 2022 zvolen za člena výkonné rady OSZSP ČR. Ve volném čase rád utíkám do přírody a na hory v zimě i v létě.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2023 / 8:50

Reakce Jihomoravského kraje na petici proti transformaci nemocnic

Jihomoravští odboráři společně s odborovým svazem na podzim roku 2022 svými společnými a razantními akcemi zabránili transformaci nemocnic na obchodní společnosti.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:38

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:03

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Načíst další
 
Napište nám