Bohužel jsem se krutě zmýlil

Měl jsem představu, že tento text začnu pozitivně ve smyslu: jaro přichází, covid odchází. Ale válka na Ukrajině mi tento můj záměr zhatila. Myslel jsem si, že v civilizované Evropě taková situace nemůže nastat, ale bohužel jsem se, a nejen já, krutě zmýlil. Když sleduji zprávy z Ukrajiny a vidím, jak nevinní lidé trpí kvůli rozhodnutí jednoho megalomanského politika, tak je mi smutno a běhá mi mráz po zádech.

Zprávy o mrtvých civilistech včetně dětí na straně Ukrajiny jsou hrozné. Prezident Putin nechce ustoupit a žádá bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny. Důvody pro invazi, které uvádí ruská strana, také nechápu. Znamenají, že sousední státy Ruska nesmí mít právo na sebeurčení? Už se také objevují zprávy, že Ukrajinou to nekončí, a já se ptám, co bude dál? Kdo bude dalším cílem?

Tomu, že ruská strana chce ukrajinskou nezávislost zcela zlikvidovat, podle mne svědčí i zprávy o útocích na jaderné elektrárny. Toto je v rozporu se Ženevskými konvencemi na ochranu civilního obyvatelstva a je to pro mne další důkaz toho, že prezident Putin jde za svými cíli bez ohledu na dodržování jakýchkoliv pravidel.

Válka na Ukrajině se promítá i do ekonomické situace v České republice, kromě vysokých cen energií, které způsobila energetická krize, se projevují i další důsledky. Spolu s tím, že se ceny pohonných hmot vyšplhaly na historické maximum, porostou ceny zboží a služeb, což se promítne nejen do peněženek občanů, ale i do nákladů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

V nákladech zdravotnických zařízení se také promítne potřebná pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kterých do naší republiky přichází mnohem víc, než byly původní předpoklady. A kterým samozřejmě musíme pomoci v této tíživé situaci, do které se nedostali vlastní vinou. Snížení plateb za státní pojištěnce, o kterém rozhodla vláda, se o to více jeví jako přinejmenším nešťastné a mělo by být přehodnoceno. Ministr Válek sice opakovaně sděloval, že se toto snížení v žádném případě nedotkne poskytování zdravotní péče, ale zapomněl říci, jak dlouho…

Další náklady se pravděpodobně budou muset vynaložit ze státního rozpočtu, ať už jde o naplnění aliančního závazku, že stát bude dávat 2 % HDP na obranu, což má vláda i ve svém programovém prohlášení, ale očekávají se i další náklady na investice do energetiky tak, aby se snížila závislost na ruském plynu a ropě. To dohromady bude činit několik desítek miliard korun, které bude nutné někde vzít. Mám obavu, aby se to nedotklo také nákladů na zdravotnictví (například dalším snížením úhrad za státní pojištěnce). Už nyní se objevují náznaky informací o tom, že bude nutné přehodnotit a zefektivnit síť nemocnic a nemocnice budou muset hledat úspory i v osobních nákladech. Tato vize je pro nás zcela nepřijatelná.

Chtěl bych zde zdůraznit, že i přes výše uvedené problémy a složitou situaci nezapomínáme na naše kolegy nezdravotnické pracovníky, kterým již druhý rok nebyly navýšeny tarifní platy, a budeme i nadále jednat o tom, aby došlo k nápravě.

Ale život jde dál, a i přes tyto neradostné události musíme pokračovat v naší činnosti. V průběhu měsíce března se konají formou on-line jednání porady s předsedy a zástupci odborových organizací, kde představujeme návrhy na úpravu základních dokumentů OS – program OS, stanovy a finanční řád. Vím, že z terénu přišly požadavky na to, aby se porady konaly prezenční formou. Chtěl bych vysvětlit, že v prosinci loňského roku, kdy jsme připravovali termínovou listinu porad, byla situace kolem pandemie COVID-19 velice složitá a nebylo možné zaručit, že situace umožní konání porad prezenční formou. V současné době by sice bylo možné konání porad prezenční formou uskutečnit, ale zase už nebylo možné zajistit ve všech krajích prostory.

Letošní rok je rokem, kdy se bude konat IX. sjezd odborového svazu. Před sjezdem se budou konat krajské konference (klasickou prezenční formou), na kterých bychom chtěli představit finální verze dokumentů, o kterých se diskutuje už nyní na poradách s předsedy. Na krajských konferencích se budou volit nové krajské rady, zástupce kraje ve výkonné radě a kandidáti do dozorčí rady OS. V průběhu dalších měsíců budete vyzváni, abyste posílali nominace do těchto orgánů, a samozřejmě i nominace do vedení OS, které se na sjezdu bude také volit.

Závěrem vám všem chci poděkovat za vaši práci a vyslovit naději, že rozum nakonec zvítězí, situace na Ukrajině se uklidní a my budeme moci za normálních podmínek pokračovat v naší činnosti.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 17:22

Snad dojde ke stabilizaci sociálního dialogu

Situace je těžká. Ceny energií jsou stále velice vysoké, stoupá cena potravin a bydlení a dá se očekávat, že během roku to lepší nebude.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Aktuality 11. 1. 2023 / 13:26

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Načíst další
 
Napište nám