Bojujeme za hygienickou službu a její kompetence. Děkujeme za spolupráci!

Vážené kolegyně a kolegové,

jako garantka sekce pracovníků hygienické služby velmi děkuji výboru sekce a všem odborářům, kteří lobbovali za zachování státního zdravotního dozoru.

Orgány hygieny a kompetence jsou několik let „restrukturalizovány“  směrem, který oslabuje činnost hygienické služby. Bez koncepce byly převáděny kompetence na jiné orgány, bez koncepce a platných právních předpisů byly rušeny zdravotní ústavy, bez koncepce byli propouštěni zaměstnanci, odváženo přístrojové vybavení.

Odbory lobbingem, spoluprací a vzájemnou podporou odborných kapacit zastavily komplexní zrušení zdravotních ústavů.

Po rozbití struktur zdravotních ústavů a zachování pouze dvou se protistrana před několika měsíci vrhla na kompetence KHS a Ministerstva zdravotnictví. 

Několik měsíců jsme oslovovali ty, kteří rozhodují, ministry, hlavního hygienika, poslance a odborníky. Několik měsíců jsme byli pod tlakem, zda se podaří, aby zvítězil rozum nad silou lobbingu zřejmě ze strany potravinářské komory.

Nechápali jsme, jak může poslankyně za vládnoucí stranu předkládat pozměňovací návrhy, kterými se navrhuje změna kompetencí ministerstev. Jak je možné, že mimo sociální dialog, kterým se vláda zaštiťuje, jsou předkládány zásadní změny, a to od poslanců vládní strany?!

Ještě jednou za celé vedení odborového svazu děkuji všem, kdo se na úpravě původního pozměňovacího návrhu podíleli.

Níže jako soubor ke stažení najdete poslanecký návrh, který bude předložen Poslanecké sněmovně, a stanovisko hlavního hygienika k tomuto poslaneckému návrhu.

Pozor – dokud není schváleno, lze ještě v druhém čtení předkládat úpravy a návrhy. Druhé čtení je na programu této schůze Poslanecké sněmovny. Ve třetím čtení se již bude pouze hlasovat pro a proti.

Doufejme, že vše dobře dopadne. Potom nás bude čekat nejen práce na udržení všech orgánů hygienické služby, ale také práce na jejím rozvoji a prezentaci směrem k veřejnosti.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám