Březen 2022

31. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil mezinárodní on-line konference na téma Migrace a migranti ve střední Evropě se zaměřením na podmínky zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny.

30. března

* Jednání krajské rady Olomouckého kraje se účastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková, probrali vývoj v problematických sociálních službách v tomto kraji.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal s auditorem o auditu hospodaření OS za rok 2021.

* Odpoledne se konalo on-line setkání aktérů působících v sociálních službách a zástupců MPSV k Mimořádnému dotačnímu řízení MPSV v roce 2022 pro registrované poskytovatele sociálních služeb na zajištění pomoci a péče o občany Ukrajiny přicházející do ČR v důsledku války s Ruskou federací. Za odborový svaz se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

29. března

* Dopoledne se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje jednání s novým hejtmanem Rudolfem Špotákem a radními pro sociální oblast a zdravotnictví. Jednání se zúčastnila krajská rada Plzeňského kraje, místopředsedkyně OS Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a regionální manažer Václav Matoušek.

28. března

* Poslední porada se členy základních odborových organizací proběhla on-line ve Zlínském kraji, vedli ji místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

24. března

* On-line poradu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Olomouckého kraje vedli místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

* Na MPSV se pod vedením ministra Mariana Jurečky znovu sešli aktéři ze sociálních služeb. Jednání se opět s připomínkami účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

23. března

* V sídle ZZS Praha proběhla kontrola BOZP za účasti svazové inspektorky BOZP Barbory Vančurové, regionální manažerky Ivy Falberové a místopředsedy OS Lubomíra Francla.

* Místopředseda Lubomír Francl se poté zúčastnil na Ministerstvu zdravotnictví jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění.

* Odpoledne se konala on-line porada vedení OS se zástupci odborových organizací z Moravskoslezského kraje, vedly ji předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

22. března

* Předsedkyně OS se spolu s členy sekce nezdravotnických pracovníků sešla s předsedou ČMKOS Josefem Středulou. Hlavní téma jednání – náročnost práce nezdravotníků v nemocnicích a jejich odměňování.

* Odpoledne se konala on-line porada vedení OS se zástupci odborových organizací z Kraje Vysočina, vedly ji předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Místopředseda Lubomír Francl se v Českých Budějovicích zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

21. března

* Na jednání Rady ČMKOS se formou on-line sešli předsedové a zástupci odborových svazů. Za OS se jednání zúčastnila a s aktuálními informacemi vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* On-line porady s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Jihomoravského kraje se zúčastnilo kompletní vedení odborového svazu.

18. března

* Večer se v Divadle U Hasičů členové odborových svazů sdružených v ČMKOS zúčastnili představení Závěrečné cvičení.

17. března

* On-line poradu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Ústeckého kraje vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Na základě pozvání prezidenta České lékařské komory Milana Kubka se předsedkyně OS spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili slavnostního pasování již 28. Rytíře českého lékařského stavu. Toto významné ocenění letos získal za svoji celoživotní práci doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

16. března

* Jednala dozorčí rada OS.

* Na odborovém svazu sekce nezdravotnických pracovníků řešila aktuální problémy v nemocnicích. Na jednání bylo dohodnuto, že se členové sekce sejdou s předsedou ČMKOS Josefem Středulou, aby ho informovali o nízkých platech nezdravotníků v nemocnicích.

* Odpoledne se konala on-line porada vedení OS se zástupci jihočeských odborových organizací, vedli ji předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

15. března

* V ranních hodinách se na poradě vedení odborového svazu probraly se splněné a nové úkoly na další období.

* U příležitosti Světového dne sociální práce se uskutečnila konference projektu Systémová podpora sociální práce v obcích pod názvem Sociální práce ve veřejné zprávě. On-line se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem vedli poradu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci v Karlovarském kraji.

14. března

* On-line poradu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Plzeňského kraje vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

11. března

* Na MPSV jednal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se zástupci významných institucí. Hlavní téma – uprchlická krize z Ukrajiny, její možná řešení, aktuální stav. Za odborový svaz přednesla připomínky předsedkyně Dagmar Žitníková, která se připojila on-line.

10. března

* On-line poradu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Královéhradeckého kraje vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

9. března

* On-line se konala porada vedení OS s předsedy a dalšími členy odborových organizací v Pardubickém kraji. Poradu vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

8. března

* V Hotelu Olšanka se konal, jako prezenčně, tak formou on-line, Sněm ČMKOS, kterého se zúčastnili zástupci OS navržení výkonnou radou odborového svazu.

7. března

* V on-line režimu jednala výkonná rada OS.

3. března

* On-line poradu s předsedy a členy výboru odborových organizací z Libereckého kraje řídili místopředseda OS Lubomír Francl a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

2. března

* On-line poradu s předsedy a členy výboru odborových organizací ze Středočeského kraje řídili místopředseda OS Lubomír Francl a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

* Odpolední on-line jednání sekce sociál se zabývalo současnými problémy v sociálních službách.

1. března

* Od 13 hodin byla zahájena první z on-line porad s předsedy a členy odborových organizací, a to z Prahy. Poradu zahájil místopředseda OS Lubomír Francl a navázala na něj místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám