Byly to příjemné čtyři roky. Děkuji

V uplynulých týdnech jsme se s vámi setkávali na krajských konferencích. Setkání s vámi je pro nás vždy vítanou příležitostí vyměnit si informace, vyslechnout si vaše úspěchy i problémy. Vzhledem k tomu, že to byly poslední krajské konference v tomto volebním období, hlavním tématem byla příprava našeho VIII. sjezdu. Informace o jednotlivých konferencích najdete uvnitř tohoto čísla.

Původně jsem si myslel, že v době, kdy budu psát tento úvodník, bude období relativního klidu a my se budeme věnovat hlavně vnitrosvazovým záležitostem. Opak je však pravdou. Stále není jasné, o kolik procent se navýší platy a mzdy v roce 2019, stále se řeší personální krize ve zdravotnictví a další problémy. Jednání stále probíhají a o jejich výsledcích vás samozřejmě budeme informovat.

Jak jsem již uvedl, blíží se náš VIII. sjezd, takže kromě přípravy a organizace sjezdu je tato doba i dobou bilancování, a to nejen pro odborový svaz, ale i pro mne.

Uplynulé čtyři roky byly pro mne nejprve obdobím, kdy jsem se učil mnoho nových věcí. I přesto,že jsem byl členem výkonné rady od roku 2002, a měl jsem nějaké informace, jak svaz funguje a co výkon funkce místopředsedy obnáší, byla to pro mne velká změna v pracovním i osobním životě. Udělal jsem určitě mnoho chyb, některé věci se nepovedly, některé možná ano. Hodnotit svou činnost na svazu není mým úmyslem, to nechám na vás, členech našeho svazu. Při své činnosti jsem potkal mnoho zajímavých lidí, kteří jsou zapáleni pro dobrou věc a věnují práci v odborech mnoho úsilí i na úkor svého rodinného života a volného času, za což vám všem děkuji.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi byli při mé činnosti nápomocni, ať už předsedkyni OS Dagmar Žitníkové, místopředsedkyni Ivaně Břeňkové, zaměstnancům svazu, členům orgánů OS i všem ostatním členům. Byly to pro mne příjemné čtyři roky.

Závěrem bych nám všem chtěl popřát, aby další čtyřleté období bylo jak pro nové vedení OS, které na sjezdu bude zvoleno, tak i pro všechny alespoň stejně úspěšné jako to, které pomalu končí. Politici a zaměstnavatelé se mění, ale odbory zůstávají.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:41

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:12

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Načíst další
 
Napište nám