Částečný úspěch kampaně Stop rakovině na pracovišti

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) je velmi aktivně zapojena do kampaně Stop rakovině. Cílem je poskytnout ochranu zaměstnancům a pacientům proti toxickým látkám a nebezpečným léčivým přípravkům na pracovišti.

Rozsah problému je obrovský, odhaduje se, že každý rok zemře na onemocnění rakovinou 100 000 zaměstnanců. Jde o úmrtí související s prací v důsledku vystavení nebezpečným látkám. Nejméně 40 % těchto případů by šlo zabránit pomocí ochranných prostředků, bezpečnějšími technologiemi a dodržováním správných postupů. Zaměstnavatelé by měli technologie a postupy zavést, ale protože nejde o povinnost, většinou se to neděje.

V kampani se od nejvyšších politických představitelů požadují opatření k zastavení dalších zbytečných úmrtí, ale evropský plán proti rakovině zatím nezaznamenal smysluplné změny a prevenci rakoviny na pracovišti se málo věnuje.

Částečného úspěchu se podařilo dosáhnout dne 16. prosince 2021, kdy byla uzavřena prozatímní politická dohoda Evropského parlamentu a Evropské rady. Dohoda je o tom, že poprvé bude zahrnuta ve čtvrté revizi směrnice o karcinogenech a mutagenech (CMD) větší ochrana proti toxickým látkám pro reprodukci a nebezpečným léčivým přípravkům (HMP).

Konkrétně budou do směrnice (CMD) poprvé zařazeny reprotoxiny, které mohou způsobit zhoršenou plodnost nebo neplodnost. Směrnice bude nyní známá jako směrnice o karcinogenech, mutagenech a látkách toxických pro reprodukci (CMRD).

Do přílohy III směrnice bude poprvé zavedeno 12 reprotoxinů se závazným limitem expozice na pracovišti.

Pokud jde o ochranu (HMP), bude do právního textu přidáno školení pro pracovníky, kteří nakládají s nebezpečnými léčivy, a také závazek přijmout do konce roku 2022 pokyny Evropské unie.

Podobné články

Aktuality 25. 6. 2022 / 19:12

23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb

Organizace spojených národů vyhlásila den 23. června Mezinárodním dnem veřejných služeb, připomínáme si důležitost a nezastupitelnost veřejných služeb i význam jejich zaměstnanců.

Aktuality 30. 5. 2022 / 14:49

Leadership má vliv na vztahy na pracovišti i na kvalitu práce

Jmenuji se Miroslav Vácha, pracuji jako záchranář a přesto, že se dost bojím cestovat, vyrazil jsem 17. května na kurz Leadershipu do Bruselu.

Aktuality 7. 4. 2022 / 13:51

Při zaměstnávání migrantů nesmí docházet k diskriminaci

Ve dnech 31. března a 1. dubna 2022 se uskutečnila mezinárodní konference na téma Migrace a migranti v zemích střední a východní Evropy.

Načíst další
 
Napište nám