Celostátní konference OS byla zrušena

Výkonná rada odborového svazu kvůli zhoršující se epidemické situaci per rollam rozhodla o zrušení celostátní konference OS, která se měla konat 4. a 5. listopadu 2021 v Praze. Informace o zrušení celostátní konference i navazujícího semináře byla všem delegátům celostátní konference zaslána 25. října. Všichni doufáme, že se v příštím roce situace vrátí do normálu a IX. sjezd OS, který je naplánován na dny 10. a 11. 11. 2022, se bude moci uskutečnit v tradičním formátu.

Všechny krajské konference se konaly, včetně voleb

Jsme rádi, že se nám v minulých týdnech podařilo i přes komplikující se situaci s epidemií COVID-19 ve všech krajích uspořádat tradiční formou krajské konference. I když jednání formou on-line může splnit svůj účel, pokud jde o předávání informací a projednávání některých problémů, přece jen osobní kontakt má svou nezastupitelnou roli.

Mohli jsme se setkat a vzájemně si vyměnit informace po dlouhé době dvou let od posledních krajských konferencí. Bohužel se v některých krajích nemohl z různých důvodů zúčastnit potřebný počet delegátů a musela být svolána krajská konference v náhradním termínu, přesto se ukázalo, že krajské konference mají svou nezastupitelnou roli v činnosti odborového svazu. Také se úspěšně podařilo provést doplňující volby do výkonné rady a krajských rad v těch krajích, kde z různých důvodů ukončili svou činnost členové těchto orgánů OS.

Přejeme vám všem v nadcházejícím období co nejklidnější situaci na pracovištích a především pevné zdraví a hodně sil. Pevně věříme, že se budeme moci v příštím roce setkat osobně a už teď se na to těšíme.

Za vedení a zaměstnance odborového svazu Mgr. Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám