Červen 2015

29. června

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a svazová právnička Ivana Štěpánková.

 

25. června

* Se zástupcem společnosti AXA se sešla předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl, aby projednali případnou nabídku na spolupráci.

* Předsedové odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou se sešli se zástupci MPSV a Ministerstva financí, aby projednali odborné záležitosti týkající se možného zvýšení platů zaměstnanců veřejných služeb, a to už v letošním roce. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, za MPSV jednání vedl náměstek Petr Šimerka.

 

24. června

* Jednání zdravotního výboru v Poslanecké sněmovně se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Žitníková předala členům výboru písemnou informaci o problémech nízkých dotací a úhrad zdravotní péče v sociálních službách.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešel tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, který řídila jeho vedoucí místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. S odbornými stanovisky k projednávaným bodům vystoupili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

23. června

* V hotelu Olšanka se konala závěrečná konference projektu sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. Akce se zúčastnili členové OS ze sociálních služeb a za vedení OS předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková, která seznámila přítomné se zkušenostmi ze zahraničních cest.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou Lékařského odborového svazu Martinem Engelem sešli s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby zahájili jednání o nárůstu platů a mezd ve zdravotnictví pro rok 2016.

* V podvečerních hodinách se v Benešově v Domově pro seniory sešli zástupci všech institucí, jejíchž činnost souvisí s úhradami zdravotní péče v sociálních službách. O dalším setrvání všeobecných sester v zařízeních sociálních služeb a úhradách zdravotní péče jednali ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, náměstkyně MPSV Zuzana Jenschke Stöcklová, ředitel VZP Zdeněk Kabátek, náměstek hejtmana Kralovarského kraje Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Petr Krčál, předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a mnozí další. Jednání bylo naplněním závěrů dubnové tripartity, kde o toto jednání požádala předsedkyně Žitníková. Závěr z jednání byl, že je nutné sestry v zařízeních udržet a najít na to finance.

 

22. června

* Konalo se společné jednání pléna tripartity s krajskými tripartitami, na které navázalo pravidelné jednání tripartity. Obou jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V podvečerních hodinách jednala předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a dalšími předsedy OS z rozpočtové a příspěvkové sféry s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a ministrem financí Andrejem Babišem o zvýšení platů pro veřejné služby.

* Ke kolektivní dohodě vyššího stupně pro státní úředníky se sešli zástupci příslušných odborových svazů, aby sjednotili návrhy a požadavky před jednáním se zástupci MPSV a Ministerstva vnitra. OS zastupuje při jednáních místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

19. června

* O problémech, které odbory trápí ve zdravotnictví a v sociálních službách (nízké platy, nedostatek personálu), jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s ministrem financí Andrejem Babišem.

 

18. června

* V budově ČMKOS se uskutečnila předporada k jednání pléna tripartity, které se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Jednání výboru rady vlády pro oblast BOZP se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, aby přítomným odborníkům prezentovala problémy, se kterými se odbory potýkají ve zdravotnictví a v sociálních službách.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková setkala s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Zuzanou Jentschke Stöcklovou k projednání problémů v sociálních službách.

* Kulatého stolu k otázce postavení žen a jejich odměňování práce se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Kulatý stůl byl organizován Otevřenou společností, o.p.s. Místopředsedkyně sdělila, že se odbory problematikou doby neplacené péče, kterou poskytují ženy svým dětem a rodičům, zabývají jak na evropské, tak mezinárodní úrovni. Připomněla také často používaný argument, že nižší důchod žen je v pořádku, protože se dožívají vyššího věku než muži a ve výsledku ze systému odčerpají víc. Místopředsedkyně uvedla, že logika by zde měla platit právě naopak: ženám by se měl zvýšit důchod, protože za nízký důchod se nedá dlouho důstojně a kvalitně žít.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

17. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly se zástupci odborové organizace a vedením z Endokrinologického ústavu v Praze. Předmětem schůzky bylo vyjasnění si problémových oblastí, které identifikovaly odbory v zařízení. Za ZO se jednání zúčastnil její předseda a člen výkonné rady OS Ivan Šterzl a místopředsedkyně ZO, za zaměstnavatele ředitelka Běla Bendlová a personální náměstkyně Lucie Měkotová.

 

16. června

* V kongresovém centru v Praze se uskutečnila mimořádná konference Ministerstva financí na téma Elektronická evidence tržeb – zkušenosti a očekávání. Na pozvání ministra financí Andreje Babiše se akce zúčastnili předsedové OS sdružených v ČMKOS, včetně Dagmar Žitníkové.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání pracovní skupiny tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví k otázce navýšení platů a mezd ve zdravotnictví.

 

15. června

* Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

12. – 14. června

* Setkání mladých odborářů se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Účastníky seznámila se strukturou odborů, zastoupením České republiky v regionu střední Evropa a západní Balkán a také sociálním dialogem na evropské úrovni.

 

11. června

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

10. června

* Tradiční konference sekce zdravotnických záchranných služeb Bezpečná sanitka byla letos věnována problematice bezpečné jízdy a novinkám v práci posádek ZZS. Za vedení OS se konference zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila společného jednání výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu o problematice kojeneckých ústavů a hrazení zdravotní péče v sociálních službách.

9. června

* Jednala výkonná rada OS.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny Poslanecké sněmovny o problematice úhrad zdravotní péče v sociálních službách.

 

8. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání zástupců Rady ČMKOS se zástupci regionálních rad ČMKOS.

* Jednání dílčí pracovní skupiny k novele personální vyhlášky pro lůžkovou péči se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání ekonomické komise OS a dozorčí rady Bona Serva spol. s r.o.

 

7. – 10. června

* Závěrečné zahraniční studijní cesty do Švýcarska se za odborový svaz zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Studijní cesta se zaměřila na sociální dialog v sociálních službách, poznatky budou využity k jednání o vyšší kolektivní smlouvě. Výjezd do Bernu a Basileje se uskutečnil v rámci projektu z Norských fondů k násilí na pracovišti ze strany třetích osob.

 

4. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s předsedkyní krajské rady OS Zlínského kraje Marcelou Holčákovou s radní Zlínského kraje zodpovědnou za oblast sociálních služeb Mgr. Taťánou Valentovou Nersesjan o situaci v sociálních službách ve Vsetíně a v Dětském centru ve Valašském Meziříčí.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jako host jednání Zlínské tripartity. Za OS je řádnou členkou tripartity předsedkyně KR Marcela Holčáková.

2. června

* V Plzni se za účasti místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové konalo jednání krajské rady, která se dohodla na dalším postupu jednání s krajem. Plzeňský kraj pro své nemocnice nezvýšil odměňování zaměstnanců o slibovaných 5 %, a to přesto, že finance z úhradové vyhlášky jsou.

* Jednání výboru odborové organizace FN Plzeň pod vedením předsedy Krasimira Vasileva se na pozvání odborové organizace účastnila také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně Dagmar Žitníková, odboráři z LOKu a zástupci Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace nemocnic se sešli s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a jeho náměstkyní Lenkou Teska Arnoštovou kvůli návrhu zákona o neziskových nemocnicích.

 

1. června

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na půdě Krajského úřadu Jihočeského kraje zúčastnil setkání prezidenta republiky Miloše Zemana se zástupci odborů a řediteli příspěvkových organizací Jihočeského kraje.

* Uskutečnilo se první jednání týmu pro jednání o kolektivní dohodě vyššího stupně pro úředníky. Ve skupině je za odborový svaz (za úředníky KHS) místopředsedkyně Ivana Břeňková. K návrhu dohody obdrželi odboráři připomínky ze strany zaměstnavatele, ministerstev těsně před jednáním. Byl dohodnut další postup a jednání.

* V budově OS se uskutečnilo poslední setkání pracovní skupiny zaměstnavatelů a odborů v rámci projektu sociální dialog v odvětví kultury a sociálních služeb. Se zaměstnavateli se spolu s právničkou JUDr. Zuzanou Pláničkovou a regionálním pracovníkem Václavem Matouškem sešla předsedkyně OS Dagmar Žitníková k návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně a memoranda za její uzavření. Zaměstnavatelé a odbory se dohodli na dalším společném postupu, aby bylo možné návrh uvést v život.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s právničkou OS Ivanou Štěpánkovou zúčastnily diskusního fóra k problematice připravované dohody mezi EU a USA (TTIP).

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám