Červen 2022

29. června

* Na OS se sešli členové výboru sekce pracovníků hygienické služby a její pracovní skupiny, aby projednali aktuální situaci. Jednání se zúčastnily vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

28. června

* Na Úřadu vlády se v podvečerních hodinách sešli zástupci koaličních stran se zástupci odborových svazů veřejných služeb a správy a předsedou ČMKOS Josefem Středulou k dalšímu jednání o valorizaci platů. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

27. června

* Na MPSV pod řízením nové náměstkyně Zdislavy Odstrčilové jednal Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy. Na programu bylo dofinancování sociálních služeb, záměr novely zákona o sociálních službách a představení balíčku podpory pro zdravotně znevýhodněné. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v odpoledních hodinách zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice.

23. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s MUDr. Danou Hlaváčkovou, gestorkou zapojení stakeholderů, aby projednaly další formu spolupráce při naplňování Projektu „Prevence II (Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření)“.

* Odpoledne jednala formou on-line dozorčí rada společnosti Bona Serva s.r.o. Z pozice jednatele společnosti se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

22. června

* Formou on-line se sešla sekce zdravotnických záchranných služeb. Hlavním bodem jednání byly kompetence zdravotníků a novela zákona o důchodovém pojištění. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková členům sekce předala aktuální informace o pozměňovacím návrhu, kterým se upravuje možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro záchranáře a operátorky operačních středisek, informace o novele vyhlášky o činnostech a katalogu prací.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění.

* Odpoledne se na odborovém svazu sešly zástupkyně odborové organizace CZP Jirny se zástupci odborového svazu, aby projednali další postup odborů vůči zaměstnavateli, který nereaguje na výzvu odborů k vedení sociálního dialogu.

21. června

* Na Úřadu vlády se sešli sociální partneři na 165. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Obsahem jednání byly mimo jiné body k současné situaci na Ukrajině, flexibilitě trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků, strategickému plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 a implementace programů fondů EU. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

20. června

* Jednala rada ČMKOS. Tématem byla mimo jiné příprava protestního mítinku proti drahotě a podpora Mezinárodního dne veřejných služeb. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Po ukončení jednání Rady ČMKOS následovala předporada k jednání pléna tripartity, zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

17. června

* V ranních hodinách se vedení odborového svazu setkalo se zástupci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí k případnému projektu z Norských fondů na téma důstojná práce.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě pozvání místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové zúčastnila spolu s dalšími předsedy odborových svazů diskuze s odboráři, kteří absolvují vzdělávací program Odborové akademie. Jednání bylo velmi příjemné a večer i neformální.

16. června

* Na odborovém svazu jednala sekce pro práci s členskou základnou, probíraly se možnosti náboru a organizování členů v odborovém svazu. Zúčastnilo se celé vedení odborového svazu.

15. června

* Krajská rada Libereckého kraje se setkala s náměstky pro zdravotnictví a sociální služby a s vedoucími těchto odborů. Za vedení odborového svazu se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Odpoledne se konalo on-line jednání se základní odborovou organizací působící v Domově U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

14. června

* Jednala dozorčí rada odborového svazu, kontrolovala účetní doklady a připravovala vyjádření ke zprávě o hospodaření OS za rok 2021. Jednání se zúčastnilo vedení OS.

* Odpoledne jednala pražská krajská rada.

13. června

* V prostorách odborového svazu se uskutečnilo setkání zaměstnavatelů, zástupců MPSV a vedení odborového svazu k problematice platového zařazování zaměstnanců v sociálních službách.

10. června

* Na pozvání předsedy představenstva se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil slavnostního otevření nových centrálních operačních sálů v Nemocnici České Budějovice.

8. června

* Zástupci odborových svazů veřejných služeb se sešli na společném jednání, aby vyhodnotili dosavadní průběh jednání o navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách. Výstupem z jednání bylo shodné stanovisko jednotlivých svazů o vyhlášení stávkové pohotovosti ve svazech, které zastupují zaměstnance ve veřejných službách. Za OS se jednání zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.

* Odpoledne jednala pracovní skupina MPSV k aktualizaci katalogu prací. Jednání bylo speciálně zaměřené na zdravotníky a vzhledem k velkému rozsahu materiálu byla pojednána pouze část návrhu. Jednání se formou on-line zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

7. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

* Zástupci odborových svazů veřejných služeb jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem o možnostech zvýšení platů pro zaměstnance veřejných služeb. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

6. června

* Na odborovém svazu jednala sekce sociál spolu se zástupci sekce zdravotnických záchranných služeb. Jednání se účastnil vedoucím koncepce sociálních služeb Mg. Jan Vrbický z MPSV a jedním z témat jednání byly výjezdy záchranářů do pobytových zařízení sociálních služeb.

* Souběžně s jednáním sekce sociál se konalo jednání sekce nemocnic. Obsahem jednání byly aktuální problémy v lůžkových zdravotnických zařízeních a odměňování pracovníků se zaměřením na nezdravotníky.

2. června

* Konala se společná tisková konference OS a LOK-SČL na téma platby za státní pojištěnce, zúčastnilo se celé vedení OS.

* V restauraci Správné místo v Brně se uskutečnila členská schůze základní odborové organizace Domova seniorů Kociánka. Za OS se zúčastnili místopředsedkyně Jana Hnyková a člen právního a sociálního oddělení Kamil Kubáň, kteří představili činnost svazu a vyhlášku o FKSP a zodpověděli všechny dotazy.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s právničkou Štěpánkou Řandovou sešly s poslanci Jiřím Maškem, Milanem Brázdilem a Janou Pastuchovou kvůli záměru legislativně technické opravy předdůchodů pro záchranáře, operátory operačních středisek ZZS a další členy výjezdových posádek IZS.

1. června

* V nemocnici v Říčanech se uskutečnila schůze zaměstnanců s odborovou organizací, kde se představila činnost odborového svazu a výhody členství. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková a za Sdružení odborových organizací skupiny AGEL Pavel Michna.

 

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám