Červenec 2016

28. července

* Odborové organizace působící na ZZS Jihomoravského kraje oznámily na tiskové konferenci, že vstupují do stávkové pohotovosti. Tiskové konference se zúčastnili také předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.

 

25. července

* V Lichtenštejnském paláci v Praze se konala dvě jednání tripartity. Na 130. plenárním zasedání se nejprve sešli řádní členové tripartity, aby projednali předem dohodnuté body. Po ukončení plenárního zasedání se sešli zástupci tripartity se zástupci krajských tripartit. Na programu byla dvě hlavní témata – financování regionálního školství a doprava. V bodě různé vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková k problematice zdravotnictví a odměňování zaměstnanců.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání výběrové komise na místo ředitele Psychiatrické nemocnice Dobřany.

 

22. července

* S členy politického grémia ČSSD jednali předsedové odborových svazů a vedení ČMKOS. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

21. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na ČMKOS zúčastnila předporady k tripartitě.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání výběrové komise na místo ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 

20. července

* Prvního jednání pracovní skupiny ke snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků se zúčastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a Mgr. Andrea Osmančíková z pražské FN Královské Vinohrady.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zástupcem Krajské zdravotní, a.s., a České podnikatelské pojišťovny nad návrhem k poskytnutí benefitů.

 

19. července

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Pracovní tým projednával analýzu MPSV k nabídce a poptávce pracovních míst na trhu práce, návrh na zvýšení minimální mzdy a ústní informaci k dávkám nemocenského pojištění.

* Vedení OS se sešlo s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým k návrhům vyhlášky, kterou se stanoví činnosti pro zdravotnické a jiné odborné pracovníky.

 

18. července

* Vedení OS se sešlo na pracovní schůzce s předsedou Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milanem Štěpánkem. Obsahem jednání byly informace o způsobu poskytování právní pomoci členům svazů.

 

15. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková diskutovala v Českém rozhlase s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým o potřebě sjednotit v lůžkových zdravotnických zařízeních systém odměňování pod platy.

 

14. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou, aby se vzájemně informovaly o připravovaných akcích.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání přístrojové komise ministerstva.

 

13. července

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková na MPSV jednala s ředitelem odboru pracovněprávní legislativy JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D., o připravovaných změnách právních předpisů k odměňování.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a představitelé výboru odborové organizace Endokrinologického ústavu jednali opakovaně se zástupci managementu o konfliktech, které vznikají mezi zaměstnanci a vedením a nejsou dlouhodobě úspěšně vyřešené.

 

11. a 12. července

* Jednala výkonná rada OS a valná hromada společnosti Bona Serva, s.r.o.

11. července

* Krajská zdravotní, a.s., pozvala místopředsedkyni OS Ivanu Břeňkovou do Ústí nad Labem na prezentaci druhé části modernizace konvenční nukleární medicíny včetně přístroje PET/CT.

 

7. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se s místopředsedou Lubomírem Franclem sešli se zástupci firmy Chytrý Honza, aby projednali další možnosti spolupráce v oblasti benefitů pro členy OS.

4. července

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s ředitelkou legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví Mgr. Lucií Krausovou o připravované legislativě ve vztahu k připravovanému nárůstu platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám