Cestovní náhrady od 20. srpna 2022

Již poněkolikáté v letošním roce dochází ke změně v oblasti cestovních náhrad. Zatímco předchozí změny reagovaly pouze na zvýšení cen pohonných hmot a elektřiny, aktuální změny provedené vyhláškou č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se dotýkají i stravného poskytovaného zaměstnancům. Změny jsou účinné od 20. srpna 2022.

Podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Podle údajů ČSÚ za měsíc červen 2022 došlo ke zvýšení průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů na 51,40 Kč a k nárůstu indexu cen ve veřejném stravování z 727,9 na 743,6. Navýšení cen oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. tak činí 26,91 % v případě benzinu 98 oktanů a 20,19 % v případě cen veřejného stravování.

Stravné v podnikatelském sektoru se zvyšuje

  • z částky 99 Kč na částku 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • z částky 151 Kč na částku 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • a z částky 237 Kč na částku 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné v nepodnikatelském sektoru se zvyšuje

  • z rozmezí částek 99 – 118 Kč na rozmezí částek 120 – 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • z rozmezí částek 151 – 182 Kč na rozmezí částek 181 – 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • a z rozmezí částek 237 – 283 Kč na rozmezí částek 284 – 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Následující tabulka ukazuje aktuální výši stravného, které zaměstnavatel od 20. srpna 2022 poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty Podnikatelský sektor Nepodnikatelský sektor
5 – 12 hodin 120 Kč 120 – 142 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 181 Kč 181 – 219 Kč
Déle než 18 hodin 284 Kč 284 – 340 Kč

Aktuální novela vyhlášky také reaguje na zvýšení průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů z částky 40,50 Kč na částku 51,40 Kč tak, aby poskytované cestovní náhrady odpovídaly skutečné ceně pohonných hmot. Ostatní náhrady průměrných cen pohonných hmot zůstávají zatím beze změny.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 14:42

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 3. 1. 2023 / 20:20

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, kterým se od 1. 1. 2023 zvyšují částky životního a existenčního minima.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:28

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám