Cestovní náhrady – zvýšení průměrné ceny benzinu

Ve Sbírce zákonů byla dne 18. 10. 2021 zveřejněna novela vyhlášky č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. Podle údajů ČSÚ za srpen 2021 došlo ke zvýšení průměrné ceny 1 litru benzinu automobilového 95 oktanů na 33,77 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 589/2020 Sb. tak činí 21,58 %.

Na základě této novely se tedy s účinností od 19. 10. 2021 změnila výše průměrné ceny pohonné hmoty za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů z částky 27,80 Kč na částku 33,80 Kč tak, aby poskytované cestovní náhrady odpovídaly skutečné ceně pohonných hmot.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám