Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021

Poslední zpráva o činnosti krajské rady Zlínského kraje zazněla v říjnu loňského roku na krajské konferenci. V závěru jsme informovali o plánovaném jednání s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem. Schůzky s hejtmanem, která se uskutečnila 30. listopadu 2021, se mimo členek krajské rady zúčastnily také předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

Prvním bodem byla koncepce zdravotních služeb na území Zlínského kraje. Dle hejtmana Holiše byl termín finální verze posunut o několik měsíců, tedy na jaro 2022, a to vzhledem ke covidové pandemii, kdy nemocnice mají v dokumentu zpracovat svou část. Schůzka se převážně zabývala pandemii, která v té době v kraji vrcholila, a hejtman představil plán, jak průběh zvládnout. V návaznosti na aktuální téma byla otevřena další oblast k projednání – hygienická služba. Informovali jsme hejtmana o nelehké situaci zaměstnanců v terénu, kterou jim v té době ještě ztížila Landova akce. Vedení OS připomnělo příplatky na záchrance za neuropsychickou zátěž a vyzvalo k jednotnému přístupu ke koncepci navýšení finančních prostředků. Na druhý bod schůzky, reforma psychiatrické péče v návaznosti na sociální služby, se pro rozsah témat nedostalo.

Jednání krajské rady se od podzimu loňského roku pravidelně účastní jako host místopředseda odborové organizace ZZS Zlín Lukáš Doležal. Navzájem jsme se informovali o probíhajících kolektivních vyjednáváních a uzavřených dodatcích kolektivních smluv. Jednalo se zejména o navýšení mezd v nemocnicích, které lze shrnout jako za velmi dobré, neboť navýšení proběhlo dle požadavků odborů. Obdobná jednání o navýšení platů probíhají v sociálních službách. Už druhým rokem zaměstnanci odměňovaní podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341, a to THP a dělníci, nedostali přidáno. Zatím je dohoda pouze na přednostních odměnách pro tyto profese. Zaměstnanci vedení ve zvláštním určení platových tarifů, tzv. pásmovém odměňování, avizované zvýšení dostali.

Také jsme sledovali vývoj odborových organizací Pro Libertate, které se přihlásily u zaměstnavatelů. Dle našich informací jsme nezaznamenali případ, kdy by po výzvě zaměstnavatele odborová organizace splnila podmínky pro zastupování zaměstnanců.

Na jednáních tripartity a Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje jsme se zejména zabývali hospodařením nemocnic. Celkově nemocnice k 31. 12. 2021 vykázaly zisk 460 mil. Kč. Zabývali jsme se také nedostatkem zdravotních sester a uvolněním finančních prostředků na zaučování zaměstnanců a studentů, zabezpečením pracovně lékařské služby pro zaměstnance praktickými lékaři a pracovně lékařskou službou v oboru nemoci z povolání.

Na tripartitě MUDr. Adámková informovala, že dle pokynu Ministerstva zdravotnictví se covid neměl přiznávat jako nemoc z povolání od konce roku 2021, ale dle následného pokynu se s přiznáváním pokračuje. Dále uvedla, že nově bude jako nemoc z povolání vedeno chronické onemocnění bederní páteře.

Ve Výboru sociálním Zastupitelstva Zlínského kraje bylo předmětem jednání plnění Koncepce rodinné a seniorské politiky, klíčový dokument pro rozvoj sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Zlínského kraje, finanční zajištění sociálních služeb. Co se nepodařilo, bylo prosazení projednání reformy psychiatrické péče s jejími dopady na tripartitě. Na březnovém Sociálním výboru byla reforma psychiatrické péče jedním z bodů programu a podařilo se alespoň prosadit mimořádnou samostatnou schůzku k tématu, která by měla proběhnout v I. pololetí letošního roku.

V současné době jsme se vzájemně informovali o zkušenostech a průběhu sbírek pro válkou zasaženou Ukrajinu a zásahem válečného stavu do života nás všech.

Na závěr bych chtěla připomenout rozhodnutí krajské rady nerušit pojištění členů u D.A.S. a jednotný postoj členů ke zvýšení odvodu členských příspěvků na OS, aby nedošlo k omezení činnosti svazu.

Podobné články

Aktuality 17. 2. 2023 / 20:16

Zlínská KR jednala s hejtmanem Holišem a radní Ančincovou

Na zasedání dne 6. února 2023 Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr Domov pro seniory Liptál.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:48

Blahopřejeme Martině Hvozdenské

Zaměstnanci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně vybírali ve svých řadách osobnosti v anketě "Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2022".

Aktuality 16. 10. 2022 / 9:58

Zlínská krajská konference – 13. 10. 2022

Zlínská krajská konference jednala ve čtvrtek 13. října.

Načíst další
 
Napište nám