Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy. Tématem bylo odměňování ve zdravotnictví, nedostatek personálu a porušování zákoníku na pracovištích, změny ve vzdělávání a kompetencích lékařů i zdravotníků nelékařů, hospodaření nemocnic, situace v psychiatrické péči a v hygienické službě a další aktuální problémy. Od členů odborového svazu i od ministra zaznělo mnoho konkrétních příkladů dobré i velmi špatné praxe v nemocnicích.

Na jednání se dostavil ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová a vrchní ředitel pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar.

Ministr Vlastimil Válek na úvod ve svém vystoupení informoval o tom, že se v následujícím období chce intenzivně věnovat diskusi o situaci v psychiatrické péči (kdo je psychiatrický pacient, kdo z odborníků má jaké kompetence), o výživě nejen u některých skupin nemocných, ale celkově (čekal by větší podporu od zdravotních pojišťoven), o definování kompetencí absolventů lékařských fakult (nemohou ani očkovat), o kompetencích nezdravotníků. Je třeba dát do pořádku systém podpory rezidenčních míst.

Pokud jde o úhrady péče a odměňování zaměstnanců, považuje za potřebné, aby byl nastavený dlouhodobější mechanismus, alespoň na dva až tři roky. Chtěl by, aby se úhrady zvedaly podobně jako letos, tedy o 8 %. Toto zvýšení úhrady znamená, že nemocnice mají prostředky na zvýšení platů o 4-6 %. Nemocnicím přímo řízeným ministerstvem už vydal v tomto ohledu pokyn. Pokud je nyní nemocnice ve špatné kondici, může za to její vedení. Nedovede si představit, že nemocnice opravdu nemá na zvýšení platů a mezd. Pokud to někde bude vedení nemocnice tvrdit, mají se odbory obrátit na ministerstvo.

Vláda pro letošek rozhodla, že zvýšení platů nepůjde do tarifů. Pokud jde o platové tarify, na jejich existenci jsou ve vládě různé názory.

Za úspěch považuje prosazení valorizace plateb státu za státní pojištěnce, která je podobná jako valorizace důchodů. Vzhledem k současné vysoké inflaci chce vláda změnit nejen systém valorizace důchodů, ale už se ve vládě ozývají i hlasy volající po změně valorizace plateb za státní pojištěnce. S tím ministr nesouhlasí a chce valorizaci plateb zachovat v současné podobě. Odborový svaz vyzval, aby ho v tom podpořil.

Dagmar Žitníková reagovala, že také odborový svaz požaduje zachování valorizace plateb za státní pojištěnce podle výše inflace, v tom je s ministrem Válkem v naprosté shodě. Změna k horšímu je pro odborový svaz nepřijatelná a ostře by proti ní vystoupil.

Ministr Vlastimil Válek chce ve zdravotní péči prosazovat hlavně to, na čem bude shoda i s opozicí, například jednodenní chirurgii.

Je třeba se zaměřit na péči o seniory, na prevenci, kterou chce doplnit bonusy pro ty, kteří na preventivní prohlídky chodí (je to mnohokrát levnější než léčba, bonusem by mohl být například pobyt v lázních).

O víkendech neohlášeně navštěvuje různé nemocnice a ví, že všude je nedostatek personálu, zná i další s tím související problémy. Přitom v přepočtu na obyvatele jsme podle OECD na předních místech v Evropě v počtu lékařů i nelékařů, v počtu absolventů lékařských fakult i v počtu akutních lůžek. Podrobnější analýzu týkající se počtu zdravotníků v České republice připraví ÚZIS ČR. Hledá cesty, jak zařídit, aby personál byl tam, kde je potřeba, a aby lidé dostali potřebnou péči a nemuseli na ni čekat. Řešení nevidí ani v privatizaci nemocnic, ani v rušení nemocnic. Je třeba zvýšit počet nelékařů, velmi uškodily změny v jejich vzdělávání v předcházejících letech. Hledá se způsob, jak vyřešit problém praktických a všeobecných sester.

Dagmar Žitníková reagovala, že odborový svaz nikdy neměl problémy se zvýšením kompetencí sester, ale musí to být provázeno adekvátním zlepšením odměňování a nesmí jich být na pracovišti málo, například jedna sestra na 40 pacientů jako nyní. Zopakovala již mnohokrát odborovým svazem předložený návrh na speciální náborové programy pro nižší zdravotnické pracovníky prostřednictvím úřadů práce.

Ministr Vlastimil Válek reagoval, že ho tento návrh zajímá, problém si vezme za svůj vrchní ředitelka Rögnerová, on není proti zvýšení počtu personálu ani proti zvýšení úhrad, které by s tím souviselo.

Členové výkonné a dozorčí rady vysvětlovali ministrovi situaci v nemocnicích akciových společnostech, rozdíly v odměňování, požadovali řešení v podobě sjednocení odměňování pod systém platu, vysvětlovali, že tarify nebrání tomu, aby mohla být lépe odměněna práce nejlepších zaměstnanců, protože tarify tvoří jen část celkového platu.

Ministr Vlastimil Válek před odchodem přiznal, že netušil, jaké jednání ho čeká, že se mu diskuse velmi líbila a příště si na ni udělá ještě více času.

Po odchodu ministra Válka a vrchního ředitele Policara ještě hodinu pokračovala diskuse s náměstkem Pavlovicem a vrchní ředitelkou Rögnerovou.

Náměstek Josef Pavlovic popsal zkušenosti z Belgie, kde v nemocnicích fungují ombudsmani, kteří znamenají velkou úlevu pro zdravotníky. Jsou povoláni v případě konfliktu s pacientem či příbuznými, takže zdravotník se ho dál nemusí účastnit. Cílem ombudsmana je konflikt deeskalovat, zklidnit situaci, nikoliv stát na jedné či druhé straně. Náměstek má na starosti pracovní skupinu pro personální stabilizaci, jejíhož obnoveného fungování se odborový svaz již více než rok dožaduje. Skupina by mohla zahájit práci v únoru.

Vrchní ředitelka Helena Rögnerová byla zahrnuta dotazy a požadavky týkajícími se odměňování. Proti konkrétním argumentům odborářů ve prospěch tarifů uplatňovala mnohokrát vyvrácená tvrzení o nemožnosti v tarifním systému lépe zaplatit nejlepší a nejobětavější zaměstnance. Zodpovědnost Ministerstva zdravotnictví za odměňování zaměstnanců resortu se snažila zpochybňovat poukazováním na to, že odměňování je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, a svůj osobní (ve skutečnosti značný) vliv na odměňování ve zdravotnictví se snažila zpochybnit argumentem, že ona je jen úředník, nikoliv politik.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám