Co čeká záchranáře v souvislosti s psychiatrickou reformou?

Zástupci odborového svazu byli přizváni ke kulatému stolu na téma reformy psychiatrické péče. Akce měla být původně v březnu, ale COVID-19 plány zhatil, a tak po několika odkladech došlo 19. listopadu na videokonferenci. Nová forma komunikace má svá úskalí jak technická, tak nonverbální, ale nezbývá, než překonávat překážky.

Program byl nabitý a očekávala se zejména diskuze k tématu, avšak forma setkání vyústila spíše v prezentaci jednotlivých aktérů. Shlédli jsme spoustu krásných grafů a koláčků, za které by se nemusel stydět ani dr. Železný ve svém pověstném televizním pořadu. Mnohé údaje již byly podloženy výstupy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Pro záchranáře bylo zmíněno několik závažných informací.

V prezentaci MUDr. Simony Papežové zaznělo, že akutní péče není na pořadu dne, protože počty akutních lůžek statisticky rostou, tedy je vše v pořádku. Na toto jsem reagoval dotazem z praxe, kdy posádky ZZS běžně řeší psychiatrického pacienta 4-5násobnou dobou běžného výjezdu a tato praxe jde napříč celou zemí. Posádky v systému bloudí, jsou přehazovány jednotlivými pracovišti mezi sebou. Odpovědí bylo, že systém je nastaven správně, posádky ZZS mají předat pacienta buď psychiatrickým nemocnicím a pokud neodpovídá indikace, tak urgentním příjmům místních nemocnic, které situaci umí řešit. Vše je sluncem zalité, neboť peníze na vybudování urgentních příjmů šly a do konce roku budou ve všech plánovaných lokalitách.

Opět se potvrzuje, že plán a tužba je jedna strana problému a realita druhá. Vybudováním „pseudourgentních“ příjmů, a to natisknutím olaminovaných nápisů URGENTNÍ PŘÍJEM, se situace nijak nevyřešila. Tato pracoviště jsou dál běžnými příjmovými ambulancemi a dál dochází k přeposílání posádek na další pracoviště. Nedošlo k posílení multidisciplinárního týmu, nezjednodušila se cesta pacienta systémem, jen zbyly barevné grafy a koláčky.

Reforma dále pokračuje. Na příštím setkání budeme opět prezentovat naši praxi a hledat cesty k řešení problému psychiatrických pacientů z pohledu ZZS, který znal již pan Neruda: Kam s ním?

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám