Co nám přinesl Zajišťovací fond?

Především poskytnutí pomoci odborářům, kteří se dostali do těžké životní situace.

Proč o tom píši? Protože je to cesta ke zvýšení členské základny, a tím zvýšení financí i do základních organizací. Přináší to sice více  práce pro funcionáře, který se o fond v ZO stará, ale vše se vyplatí. Navýšení členské základny není jen o financích, je také důležité pro kolektivní vyjednávání, kde síla odborů je nezastupitelná.

Zajišťovací fond je vyplácen od roku 2014 a naši členové čerpají úspěšně dary z něj poskytované.

Je to výzva pro předsedy a výbor ZO k propagaci Zajišťovacího fondu, a tím získávání nových členů.

Dar ze Zajišťovacího fondu se poskytuje:

– při hospitalizaci,

– při  dočasné pracovní neschopnosti,

– při  při narození dítěte,

– při živelní pohromě,

– při úmrtí člena OS.

Odborářky na mateřské dovolené si platí udržovací příspěvek, a tím si umožňují čerpání financí v případě hospitalizace.

Veškeré potřebné formuláře a pokyny nejen pro odboráře najdete zde na webu.

Nejdůležitější je propagační plakát na nástěnku, který zde také najdete.

Informujte své kolegyně a kolegy o výhodách Zajišťovacího fondu!

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám