Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví do konce roku 2013?

S ohledem na právní úpravu pracovní doby a organizaci práce ve zdravotnictví byla s účinností od 1. 10. 2008 zavedena zákoníkem práce tzv. další dohodnutá práce přesčas, kterou se v určitých případech navyšují limity konané práce přesčas.

Může být uplatněna v nepřetržitém provozu při zajištění přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnické záchranné službě lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem nebo zdravotnickým pracovníkem – nelékařem pracujícím v nepřetržitém pracovním režimu. Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců poskytovatele ZZS v průměru 12 hodin týdně ve vyrovnávacím období. Je možné ji sjednat pouze písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pro kterou platí speciální pravidla uvedená v ust. § 93a odst. 4 zákoníku práce.

Tento speciální institut umožňující vyšší rozsah práce byl přijat jen na omezenou dobu, jelikož se zamýšlelo, že v průběhu následujících let dojde ke změnám v organizaci práce a provozu poskytovatelů zdravotnických služeb a odstraní se potřeba navýšeného rozsahu.

Pokud je nám známo, k žádným změnám v tomto směru nedošlo; nyní se blíží konec období platnosti další dohodnuté práce přesčas, které končí 31. 12. 2013. Pokud nebude hranice posunuta, s koncem roku přestane být toto navyšování limitů práce přesčas ve zdravotnictví možné. Pokud nedojde ke změně a možnost uplatnění další dohodnuté práce přesčas s rokem 2013 skončí, uvítáme jakékoli informace z vašich zařízení – jakým způsobem se zaměstnavatelé s návratem k situaci před 1. 10. 2008 budou organizačně vyrovnávat.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 14:42

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 3. 1. 2023 / 20:20

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, kterým se od 1. 1. 2023 zvyšují částky životního a existenčního minima.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:28

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám