Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví do konce roku 2013?

S ohledem na právní úpravu pracovní doby a organizaci práce ve zdravotnictví byla s účinností od 1. 10. 2008 zavedena zákoníkem práce tzv. další dohodnutá práce přesčas, kterou se v určitých případech navyšují limity konané práce přesčas.

Může být uplatněna v nepřetržitém provozu při zajištění přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnické záchranné službě lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem nebo zdravotnickým pracovníkem – nelékařem pracujícím v nepřetržitém pracovním režimu. Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců poskytovatele ZZS v průměru 12 hodin týdně ve vyrovnávacím období. Je možné ji sjednat pouze písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pro kterou platí speciální pravidla uvedená v ust. § 93a odst. 4 zákoníku práce.

Tento speciální institut umožňující vyšší rozsah práce byl přijat jen na omezenou dobu, jelikož se zamýšlelo, že v průběhu následujících let dojde ke změnám v organizaci práce a provozu poskytovatelů zdravotnických služeb a odstraní se potřeba navýšeného rozsahu.

Pokud je nám známo, k žádným změnám v tomto směru nedošlo; nyní se blíží konec období platnosti další dohodnuté práce přesčas, které končí 31. 12. 2013. Pokud nebude hranice posunuta, s koncem roku přestane být toto navyšování limitů práce přesčas ve zdravotnictví možné. Pokud nedojde ke změně a možnost uplatnění další dohodnuté práce přesčas s rokem 2013 skončí, uvítáme jakékoli informace z vašich zařízení – jakým způsobem se zaměstnavatelé s návratem k situaci před 1. 10. 2008 budou organizačně vyrovnávat.

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 18:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

Dne 31. 3. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Aktuality 6. 6. 2022 / 15:00

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. května 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání...

Aktuality 5. 6. 2022 / 14:48

Třetí zvýšení důchodů v roce 2022

V souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, které nabyde účinnosti dnem 1. září, dojde v roce 2022 k dalšímu, v pořadí již třetímu, mimořádnému zvýšení důchodů.

Načíst další
 
Napište nám