Dary při povodních a FKSP

Dobrý den, v souvislosti s povodněmi v minulých týdnech hledáme možnosti poskytnout postiženým dar. Můj dotaz zní, zda je možné, aby zaměstnanci darovali peníze na účet FKSP a z toho by se poskytl dar jako sociální výpomoc postiženým povodní?

A. C., Český Krumlov

Ano, je to možné. Další příjmy fondu tvoří i peněžní a jiné dary určené do fondu – viz § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o FKSP. Je však nutné je „zúřadovat“ běžným způsobem, v souladu s (upraveným) rozpočtem. Sociální výpomoci a půjčky se poskytují v hotovosti.

Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popřípadě jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše 15 000 Kč, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše 30 000 Kč.

Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku nejvýše 20 000 Kč nebo 50 000 Kč v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního nebo služebního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak.

Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary také za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Za takovou mimořádnou aktivitu lze z fondu poskytnout dar i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům.

Dary lze poskytovat též jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Na tyto dary se nevztahuje omezení celkové výše limitu darů (nejvýše 15 % ze základního přídělu).

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám