Děkujeme za účast na konferencích a těšíme se na příští setkání

Jsme rádi, že se krajské konference mohly uskutečnit ve formě prezenčního jednání, protože osobní kontakt nelze ničím nahradit. Na konferencích jsme si mohli vzájemně předat informace o činnosti jak na úrovni celostátní, tak i na úrovni krajů i jednotlivých odborových organizací. Diskutovali jsme o problémech, které nás tíží, a zároveň i získali informace o tom, co se povedlo.

Vzhledem k tomu, že se v listopadu bude konat IX. sjezd odborového svazu, diskutovalo se na krajských konferencích o návrzích na úpravu programu OS na období 2022–2026, stanov OS a finančního řádu OS. Diskuse z řad delegátů byla plodná, místy i bouřlivá, ale vždy konstruktivní. Důležitým bodem programu byla volba delegátů IX. sjezdu OS podle klíče stanoveného výkonnou radou.

Součástí programu krajských konferencí bylo i předání Čestného uznání odborového svazu členům, kteří se rozhodli již nepokračovat ve své činnosti. Udělení Čestného uznání schválila výkonná rada OS. Na krajské konferenci Kraje Vysočina bylo předáno čestné uznání za dlouholetou činnost pro odborový svaz Haně Kabátkové ze ZO OSZSP ČR Psychiatrické nemocnice Jihlava, v Ústeckém kraji Daně Slavíkové ze ZO OSZSP ČR Sociální péče Děčín. Čestné uznání bylo uděleno i MUDr. Pavlu Sychrovi ze ZO OSZSP ČR Nemocnice Ivančice, ale ten se bohužel nemohl krajské konference Jihomoravského kraje osobně zúčastnit, takže mu Čestné uznání bude předáno při jiné příležitosti.

Bohužel i vzhledem k narůstajícímu počtu onemocnění COVID-19 a nedostatku personálu se v některých krajích nesešel potřebný počet delegátů a musela být svolána náhradní krajská konference. I přes tyto problémy byly všechny krajské konference z pohledu vedení svazu příjemné, diskuse byla konstruktivní a bylo z ní vidět, že všichni účastníci mají zájem o dění ve svazu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se opakovat, ale i touto formou bych vám všem chtěl jménem vedení svazu aspoň takto poděkovat za to, že jste se konferencí účastnili, a to i v dnešní složité situaci, kdy je pro vás mnohdy velmi obtížné se na akce odborového svazu uvolnit. Těšíme se na setkání s vámi, kteří jste delegáty, na IX. sjezdu odborového svazu a s ostatními na setkání při jiných příležitostech.

Vedení odborového svazu děkuje všem členům orgánů odborového svazu i ostatním členům za jejich poctivou a obětavou práci, která jde často na úkor soukromí a rodinného života.

Foto Václav Matoušek a Miloslav Toušek

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám