Děkuji těm, kteří pouze nečekají, co za ně odbory vyjednají

Jednání s vládou o navýšení platů a mezd zaměstnanců, kteří poskytují veřejné služby, se pomalu dostává do konečné fáze. Vyslechli jsme si již v minulém i současném  roce sliby, záměry, nápady a představy. Zástupci odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry začali vyjednávat o platech a mzdách zaměstnanců s předstihem, jako by tušili, kam ochota k jednání povede. Představitelé vlády byli vyzýváni k jednání, dlouho však trvalo, než se jednání uskutečnila. 

Pokud bychom výsledky jednání shrnuli, zatím to vypadá, že platové tarify zaměstnanců v sociálních službách se od 1. ledna 2019 navýší o 5 %, což by znamenalo, že příloha platových tarifů pro pracovníky dělnických a technickohospodářských profesí bude nadále pro sociální služby a zdravotnictví společná.

Příloha, která stanovuje platové tarify zdravotnickým pracovníkům na jedné straně a sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách na druhé straně, se zřejmě rozdělí.

Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách se zvýší tarify o 5 %.

A pro zdravotnické? Některým o 7 %, některým o 2 %, ale to je stav návrhu k 16. září, jak to nakonec dopadne, není definitivně jasné.

Není jasné, jak se finančně a právně zabezpečí příplatek za práci ve směnách. Představa a příslib je ten, že to bude plus 5 tisíc Kč a plus 2 tisíce Kč měsíčně podle toho, jakou práci zdravotničtí pracovníci v nemocnicích, v pobytových zařízení sociálních služeb vykonávají.

A opět čekáme na návrh nařízení vlády, který budeme připomínkovat a určitě se budeme účastnit vypořádání připomínkového řízení. Mohli bychom pokračovat s popisem návrhů na úpravy nařízení vlády, ale přiznejme si, dnes je to takto, zítra to může být jinak, protože když máte slib, přitakání nebo podporu, neznamená to, že vláda vydá takový právní předpis, který tomu bude odpovídat.

Jednání o pracovních podmínkách zaměstnanců byla a jsou vždy náročná. Například se často řeší, jak sestry v nemocnicích nejen udržet, ale získat zpět. Některé sestry odcházejí pracovat do obchodu, což pro ně není jednoduchá změna. Když na tu informaci vyslechnete reakci ze strany Ministerstva zdravotnictví, že taková sestra není správná sestra a do zdravotnictví nepatří, máte pocit, že marnost je marnost.

Společně to ale určitě ani nyní nevzdáme. Zvláště když na jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví také zaznělo, že by to chtělo nějaký jiný systém odměňování, třeba bez platových tabulek. Tak tato věta nás hodně nadzvedla a dostala do stavu nejvyšší pohotovosti.

Na závěr mého posledního úvodníku před sjezdem odborového svazu bych chtěla velmi poděkovat všem našim členkám a členům, kteří se aktivně účastní akcí na podporu zvýšení platů a mezd, akcí na řešení personální stabilizace a bezpečné práce. Podpora lidí je velmi důležitá a pro jednání na všech úrovních je nezastupitelná.

Děkuji všem zaměstnancům, kteří jsou v odborech, kteří pouze nečekají, co za ně odbory vyjednají.

Děkuji všem, se kterými jsem měla možnost jednat a vyjednávat o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:41

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:12

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Načíst další
 
Napište nám