Děkuji za setkání na jednáních krajských rad a těším se na další

Po uvolnění všech zásadních opatřeních se konečně rozjel náš odborový život naplno. Konečně se můžeme setkávat nejen na pracovišti v Praze, ale jezdit do regionů a potkávat se s našimi členy na jednáních a zasedáních krajských rad. Krajské rady mají v našem odborovém svazu velmi významné místo.

Když před několika lety vznikly a kopírovaly krajské uspořádání v naší zemi, byly takovou popelkou, která se učila na úrovni kraje pracovat a předávat informace, řešit problémy základních a místních organizací. Kolik našich členů se vystřídalo od roku v krajských řadách, bychom mohli počítat na desítky, a patří jim veliké poděkování za práci, kterou odvedli ve prospěch všech ve svém kraji.

Tak jak se vyvíjí náš život, vyvíjí se i práce krajských rad. Krajské rady si předávají informace z jednotlivých organizací. Vedou sociální dialog se zaměstnavateli, se zástupci krajských úřadů a s volenými zástupci na úrovni kraje. Jeden z členů krajské rady je i členem Regionální rady odborových svazů ČMKOS působící v kraji a přenáší informace na jednání krajské rady. Členem krajské rady je i člen výkonné rady a dochází k přenosu informací na ústředí odborového svazu, na jednání výkonné rady a zpět.

Rozsah práce je veliký a krajské rady to zvládají moc dobře. Je pravda, že každá krajská rada má jinak nastavenou komunikaci, postupy a rozdělené úkoly, které si plní. Rozdílnost práce krajských rad nám dává možnost čerpat řadu dobrých nápadů a podnětů pro další odborovou práci. Příklady z praxe si krajské rady předaly na společných zasedáních krajských rad. To poslední se konalo v Kolíně v roce 2019. Doufejme, že nám doba brzo dovolí uskutečnit setkání krajských rad, abychom si předali informace z práce v covidové době.

Zrušená proticovidová opatření nám dovolují se vrátit k naší pravidelné práci a spolupráci s krajskými radami. Jezdíme a diskutujeme o aktuální situaci ve zdravotnictví, sociálních službách, hygienické službě a na zdravotnické záchranné službě. Řešíme řadu problémů spojených s navýšením platů pro zaměstnance zařazené do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017. Řešíme snížené úhrady za státní pojištěnce a jejich dopady do financování ve zdravotnictví. Předčasné odchody záchranářů do důchodu a podmínky odchodu jsou teď aktuálně na stole. V sociálních službách informujeme o legislativě a schválených dotacích na dofinancování sociálních služeb. Na hygieně se aktuálně řeší návrh na centralizaci krajských hygienických stanic a hrozící propouštění zaměstnanců.

Vracíme se ke svazovým dokumentům – stanovám, finančnímu řádu a programu odborového svazu – a probíráme jednotlivé změny. Na druhé straně získáváme řadu informací a sdělujeme řešení problémů v jednotlivých odborových organizacích. Osobní kontakt je nenahraditelný a já jsem moc ráda, že covidová doba je za námi a my se můžeme potkávat.

Děkuji krajské radě Olomouckého, Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Karlovarského kraje za společná jednání. A těším se na setkání s ostatními krajskými radami, která mám naplánovaná, i s těmi, co plánovat teprve budu.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 17:22

Snad dojde ke stabilizaci sociálního dialogu

Situace je těžká. Ceny energií jsou stále velice vysoké, stoupá cena potravin a bydlení a dá se očekávat, že během roku to lepší nebude.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Aktuality 11. 1. 2023 / 13:26

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Načíst další
 
Napište nám