Demonstrace ČMKOS Proti chudobě

Demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů Proti chudobě se konala v sobotu 8. října 2022 v 12.05 na pražském Václavském náměstí. Před zahájením hodinu a půl trvající akce se mnozí členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR zastavili u stanu ČMKOS s pultíkem svého odborového svazu, aby si zde vyzvedli kšilt s logem svazu, píšťalku či další drobné vybavení. Na demonstraci dorazili, stejně jako kolegové z dalších odborových svazů, z celé České republiky. Záznam celé akce najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=XJvVR0buM4c&t=4769s

Demonstraci zahájila a slovem provázela místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.

Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl citát Václava Havla, že lhostejnost k celku je to, co otevírá dveře zlu. Sdělil, že v tutéž dobu se ze stejných důvodů koná odborová demonstrace také na Slovensku, a tlumočil kolegům solidaritu a podporu.

Účastníky pražské demonstrace ve videonahrávce pozdravila prezidentka slovenské Konfederace odborových svazů Monika Uhlerová, která uvedla, že také slovenští odboráři své vládě vyčítají nečinnost v době vysoké inflace a energetické krize.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková připomněla význam a nezastupitelnost práce zaměstnanců veřejných služeb, kteří pečují o zdraví, bezpečí, o slabé a nemohoucí, učí děti, zajišťují dopravu, zabezpečují chod státu, chod služeb. Připomněla obrovský nárůst cen základních potravin a obavy občanů o to, jak zvládnou uživit sebe a svoji rodinu. Vyzvala vládu, aby zaměstnancům veřejných služeb a všem občanům dala perspektivu a jistotu, aby zvýšila platy a minimální mzdu. „Lidé se mají uživit prací, ne nedůstojnými dávkami. Vládo, konej, můžeš. Ideologie musí jít stranou. A pokud to neumíš, nebo nechceš, tak dej příležitost jiným.“

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása popsal kritickou ekonomickou situaci mnoha lidí se zdravotním postižením způsobenou současnými cenami energií a pro ně nezbytných pomůcek a desetiměsíční otálení vlády, která s tím přes všechny žádosti a upozornění nic nedělá. Upozornil také na jejich velký strach z války.

Předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová připomněla práci zaměstnanců pošty, kteří v první linii zajišťovali služby i v době pandemie a nyní pracují v situaci, kdy jejich finanční problémy jsou extrémní, průměrná mzda je nízká a nemají možnost zvládnout rostoucí ceny energií.

Prezident Unie orchestrálních hudebníků Jiří Dokoupil připomněl širokou paletu profesí zaměstnanců v kultuře a jejich špatnou finanční situaci zvláště v regionech. Varoval před hrozbou trvalé destrukce kultury v naší zemi, a to nejen z důvodu finančních, ale i kvůli nově připravované legislativě.

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha, které spolu s dalšími ekologickými organizacemi demonstraci odborů podpořilo, zdůraznila, že před letošní zimou je třeba posílit a snáze zpřístupnit sociální pomoc domácnostem.

Mluvčí sdružení Fridays for future Klára Bělíčková k tomu doplnila narůstající energetickou chudobu a konstatovala, že stát dlouhodobě tento problém ignoruje.

Předseda OS KOVO Roman Ďurčo zmínil vysokou inflaci a ceny energií, liknavý přístup vlády a ohrožení průmyslu kvůli cenám energií. Připomněl také nesplněné sliby ohledně důchodů zaměstnanců z nejtěžších provozů.

Předseda Aliance drážního provozu Jan Zazvonil připomněl význam železnice pro fungování celého státu a hospodářství, problémy, které nyní způsobují vysoké ceny energií a paliva, nedostatek zaměstnanců a jejich nízké mzdy.

Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že lidé, kteří demonstrují a říkají svůj názor, Česko nerozdělují. Česko rozděluje vláda, a to na bohaté a chudé. Popsal jednání odborů s vládou a jejich požadavky na zastropování cen vznesené již letos v lednu. Porovnal nečinnost naší vlády s děním v jiných evropských zemích zemích, kde vlády podporují jak občany, tak i průmysl. Podtrhl, že je třeba pomoci i velkým firmám. Odbory se chtějí dohodnout, chtějí důstojnou práci, důstojný život, důstojné mzdy, včetně mzdy minimální, kterou ihned požadují zvýšit na 18 200 Kč. Navázal na slova Václava Krásy a řekl, že válka nepatří do tohoto století a je třeba udělat vše pro její ukončení.

Společné prohlášení odborových svazů přednesl předseda OS KOVO Roman Ďurčo.

Demonstraci ukončila státní hymna.

Společné prohlášení odborových svazů sdružených v ČMKOS:

Členské odborové svazy ČMKOS působící ve všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby surovin, ve vědě a výzkumu, v obchodu a ve službách, včetně těch veřejných, a ve veřejné správě vyzývají vládu, aby urychleně řešila současnou kritickou situaci v České republice. Chceme, aby vláda přijala účinná opatření ke zkrocení inflace, a to především výraznou regulací cen energií a marží. Nechceme nic jiného než to, co dělají již půl roku i déle jiné země Evropské unie – a jejich míra inflace je ve srovnání s Českou republikou podstatně nižší.

Vyzýváme vládu, aby konala! Aby řešila skutečné problémy lidí a firem dříve, než se česká ekonomika propadne do hluboké recese. Zaměstnanci jsou oběťmi této krize, kterou ale nezavinili. Hodnota jejich mzdy dramaticky klesá, zatímco ceny zboží běžné spotřeby rostou šíleným tempem. To prohlubuje stávající nerovnosti, narušuje sociální smír a v konečném důsledku rozděluje lidi. Nejvíce postiženi jsou nejen špatně placení zaměstnanci a zranitelné osoby, ale také střední třída, která již nyní pociťuje razantní pokles životní úrovně.

Požadujeme proto okamžité zavedení přísné cenové regulace a cenové kontroly u všech základních životních potřeb – u potravin, u tepla a teplé vody, u nájemného i u pohonných hmot a ostatních paliv. U zastropovaných cen plynu a silové elektrické energie požadujeme snížit cenový strop na úroveň doporučenou Evropskou komisí na straně výrobce a nikoliv distribuce, respektive zákazníka. Jen tak totiž bude možné ceny energií udržet na uzdě, a přitom na ně nedoplácet tak ohromné sumy ze státního rozpočtu.

Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrovnání propadu reálných mezd a platů za rok 2022. Odmítáme kroky vlády i ČNB, které směřují k tomu, že zaměstnanci jako jediní svými mzdami a platy, svou životní úrovní a životní úrovní svých rodin zaplatí za snížení neudržitelné inflace. Tu občané sami nezavinili, ale mají ji platit? A to v situaci, kdy enormně rostou zisky především velkých energetických, finančních a také mnohých průmyslových koncernů, pro něž jsou naši zaměstnanci stále levnou pracovní silou.

Požadujeme zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjednávání na rok 2023 v zájmu udržení kupní síly mezd a platů, a to zejména zvýšením minimální mzdy o 2000 Kč měsíčně ještě letos, zvýšením procentní výměry nemocenské a ošetřovného o 20 % a zvýšením platů v celé rozpočtové sféře o 10 % od 1. 1. 2023. Jen tak se vyhneme dramatickému poklesu ekonomiky se všemi negativními důsledky.

Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatření k řešení krize životních nákladů. Je nutné, aby bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale také sociální dávky, včetně příspěvku na péči a rodičovského příspěvku.

Dále vyzýváme vládu, aby zastavila rozklad veřejných financí a zajistila dostatečné rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému. Požadujeme proto okamžitě zastavit připravované a zrušit již přijaté snížení daní v letošním roce a udržet systém elektronické evidence tržeb minimálně v současné podobě. V této době, kdy je třeba především zastavit hrozivou inflaci a kompenzovat dopady drahých energií domácnostem i firmám, nelze nezodpovědně mrhat veřejnými zdroji v rozsahu minimálně 60 mld. Kč ve prospěch omezených skupin podnikatelů.

Vládu dále žádáme, aby připravila a co nejrychleji uvedla do života za účasti sociálních partnerů národní protikrizový plán. Ten musí vedle protikrizových opatření na ochranu příjmů a pracovních míst v průmyslu, ve službách a ve veřejném sektoru a opatření vedoucích k udržení a postupnému růstu kupní síly zaměstnanců a jejich rodin, obsahovat také plán pomoci nejohroženějším skupinám obyvatelstva – lidem, kteří nezvládají hradit účty za energie, jídlo a nájemné. Právo na jídlo a teplo domova patří mezi lidská práva a je povinností vlády je ochraňovat. Od lidí žijících v chudobě nelze očekávat, že budou platit neúnosně vysoké účty a je třeba je chránit zákazem odpojování od sítí. Proto požadujeme zestátnění kritické infrastruktury státu v oblasti energetiky či vodního hospodářství – energie se musí stát veřejným statkem, a ne být nástrojem extrémních spekulací ohrožujících celé regiony a státy.

Nebudeme čekat na to, až v důsledku enormních nákladů na energie začnou krachovat firmy, které vytváří pracovní místa. Firmy musí fungovat a lidé musí mít práci, která je dobře uživí a která udrží spotřebu obyvatelstva na potřebné výši. Vždyť spotřeba představuje polovinu hrubého domácího produktu České republiky a při jejím razantním snížení by naše ekonomika měla opravdu vážné problémy. Také proto je zásadní udržet reálné mzdy a platy.

Vládo, je pět minut po dvanácté, proto konej rychle a efektivně v zájmu naší země, jejích podniků a obyvatel!

Sociální smír je jednou z nejcennějších hodnot, kterou máme. Udělej vše pro to, abychom ji neztratili!

Foto autorka a Václav Procházka (ČMKOS)

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám