Demonstrace v Bruselu: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu konala demonstrace evropských odborářů veřejných služeb ze zdravotnictví a sociální péče. Motto demonstrace: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy, více zaměstnanců, kvalitní zdravotní a sociální péči financovanou z veřejných zdrojů! Evropští odboráři nejsou spokojeni s tím, že před dvěma lety miliony Evropanů tleskaly „hrdinům“ pracujícím v nemocnicích, sociálních službách, na klinikách. Dnes se zdá, že se na tyto lidi zapomnělo.

Evropa se musí zasadit o více veřejných prostředků na zdravotnictví a sociální péči! Odboráři odmítají jakýkoli návrat k úsporným opatřením, jsou proti komercializaci zdravotních systémů a systémů sociální péče! Pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči nemohou a nebudou čekat, až se systém zhroutí.

Demonstrace se konala 9. prosince, tento den byl vybrán, protože se stejný den konalo v Bruselu jednání Evropské rady ministrů zdravotnictví. Demonstrace byla ukončena v blízkosti sídla Evropské rady, na kruhovém objezdu Schuman.

Za české odboráře se demonstrace zúčastnila Ivana Břeňková, členka výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Jednání Goudriaana s Dvořáčkem

Den před demonstrací, 8. prosince 2022, se sešel generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan s náměstkem ministra zdravotnictví České republiky Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA, LL.M, aby mu sdělil zásadní požadavky odborářů. Stanoviska a informace o důvodech demonstrace mu předal jako zástupci českého předsednictví EU. Setkání se uskutečnilo v Bruselu v Pražském domě.

Jednání s evropským komisařem

Po ukončení demonstrace se sešli zástupci pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči s evropským komisařem Nicolasem Schmitem. Delegaci tvořili Jan Willem Goudriaan (generální tajemník EPSU), Françoise Geng (Francie, viceprezidentka EPSU, CGT Santé), Giancarlo Go (Itálie, FPCGIL), Razvan Gae (Rumunsko, SANITAS), Ivana Břenková (Česká republika, ČMKOS, OSZSP ČR), Yvonne Gräsman (Švédsko, Kommunal), Thomas Kattnig (Rakousko, Younion), Yolanda Gil Alonso (Španělsko, Sanidad), Humberto Jose Muñoz Beltrán (Španělsko, Sanidad), Ana Francés (Španělsko, UGT Sanidad), Sabrina Didschuns (Německo, ver.di), Margarida Saraiva da Silva (Portugalsko, Setca), Marie-Agnes Gilot (Belgie, ACV), Adam Rogalewski (EPSU) a Can Kaya (EPSU).

Nicolas Schmit je evropským komisařem pro pracovní místa a sociální práva. Odboráři s eurokomisařem diskutovali o nedostatku zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální péči, o potřebě vyšších veřejných investic a o úloze, kterou v těchto oblastech hraje Evropská komise. Delegace EPSU vedená generálním tajemníkem Janem Willemem Goudriaanem vyjádřila u příležitosti zasedání Rady ministrů zdravotnictví nespokojenost, která přivedla zástupce evropských odborů ze zdravotnictví a sociální péče do ulic chladného Bruselu.

Odboráři požadují, aby si politici uvědomili naléhavost nutnosti řešit krizi ve zdravotnictví a sociální péči.

  • Nutné je posílit kolektivní vyjednávání a odvětvové kolektivní smlouvy, které udrží odpovídající personální stav zaměstnanců, jejich spravedlivé mzdy, dobré pracovní podmínky a zajistí práva odborů.
  • Resorty zdravotnictví a sociální péče potřebují dostatečné veřejné financování a investice, aby zdravotníkům a sociálním pracovníkům umožnily poskytovat vysoce kvalitní péči.
  • Zdravotní a sociální péče by proto měla být z úsporných opatření vyloučena.
  • Zdraví a sociální péče jsou veřejnou službou, Evropská komise by měla zabránit jejich komercializaci.
  • Pokud se ve zdravotnictví a sociální péči vytvářejí zisky, měly by být plně reinvestovány do zlepšení pracovních podmínek a poskytování péče.
  • Vlády by měly zvrátit komercializaci, aby zajistily odolnost sektoru a zaměřily se na práva pacientů a uživatelů péče.
  • Společnosti a organizace, které nemají uzavřeny kolektivní smlouvy, by neměly čerpat veřejné prostředky a získávat veřejné zakázky.
  • Delegace odborářů požadovala, aby byla plně realizována evropská strategie péče a doporučení o dlouhodobé péči.
  • Evropské instituce a členské státy musí spolupracovat s EPSU a odbory.
  • Odboráři zdůraznili potřebu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně psychosociálních rizik a postcovidových stavů, k tomu pomůže směrnice o psychosociálních rizicích na ochranu pracovníků před stresem a vyhořením způsobeným prací.

Odboráři poblahopřáli Komisi k uznání COVID-19 jako nemoci z povolání, což bylo společným úspěchem s EPSU.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, vedoucí právního a sociálního oddělení OS a členka výkonného výboru EPSU

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 15:29

Odboráři na jednání v Bruselu podpořili turecké kolegy

Stálý výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální oblas (WGHSS EPSU) jednal ve čtvrtek 23. února 2023 v Bruselu.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Aktuality 7. 12. 2022 / 13:13

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám