Docházkové terminály

Je možné, aby zaměstnavatel určil, že příchod o odchod ze zaměstnání bude evidován na docházkovém terminálu, který je umístěn u vstupu do areálu nemocnice, ale mé pracoviště je například až 10 minut chůze od tohoto terminálu (tzn. v uvedený čas zaevidování svého příchodu na docházkovém terminálu nejsem ještě na svém pracovišti). Bude taková evidence v souladu se zákoníkem práce?

Podle § 81 odst. (3) zákoníku práce je zaměstnanec povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. To znamená, že v určený začátek směny zaměstnanec nemá teprve procházet vstupem do areálu zaměstnavatele, ale má již být připraven k práci na svém pracovišti, oddělení, případně sedět u svého PC, být převlečen do pracovního oděvu atp. Pokud se několik málo minut před začátkem směny zaměstnanec teprve odpíchne na terminálu na opačném konci areálu nemocnice, pak je zřejmé, že objektivně nemůže stihnout v řádu několika málo minut přejít na druhý konec areálu, tam se převléci a dojít na své oddělení / pracoviště. Způsob evidence pracovní doby uvedený v dotaze zákoníku práce neodporuje. Naopak, pokud by bylo průkazné, že zaměstnanci docházejí na pracoviště například až oněch 10 minut po průchodu vstupním terminálem, pak by neodporovalo zákoníku práce ani to, pokud by zaměstnavatel těchto 10 minut automaticky odečítal od údaje zaznamenaného na docházkovém terminálu u vrátnice.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám