Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje již několik let v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní oznámil, že bude pro zaměstnance vydávat stravovací karty a dobíjet jim stravovací kredit a že jí tuto činnost doplní do pracovní náplně. Může se proti tomu nějak bránit? J. V., Praha

Jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy podle § 34 zákoníku práce je druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Z pohledu zaměstnance druh práce vyjadřuje, jaké práce se v pracovněprávním vztahu zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat. Pro zaměstnavatele pak druh práce představuje základní vymezení prostoru pro uplatnění jeho dispozičního práva přidělovat zaměstnanci práci a řídit její výkon.

Druh práce bývá zpravidla doplňován a konkretizován prostřednictvím pracovní náplně nebo jinak nazvaného dokumentu (např. popis pracovního místa). Pracovní náplň má jinou povahu než druh práce; jedná se o jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. Slouží zaměstnanci k tomu, aby věděl, jaké pracovní úkoly po něm budou zaměstnavatelem požadovány, a tím dává současně zaměstnavateli jistotu, že s nimi bude zaměstnanec od počátku srozuměn a bude je vykonávat. Obsah pracovní náplně tedy určuje jednostranně zaměstnavatel a musí se pohybovat výhradně v rámci sjednaného druhu práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel může změnit, přepracovat nebo doplnit obsah pracovní náplně, aniž by k tomu byl nezbytný souhlas zaměstnance. Při změnách pracovní náplně však zaměstnavatel nemůže vybočit z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Jestliže tedy má zaměstnavatel ve výše uvedeném dotazu jistotu, že požadavkem na práci spočívající ve vydávání stravovacích karet a dobíjení stravovacího kreditu nevybočí z druhu práce „pokladní, finanční referent“, nepotřebuje k tomu souhlas zaměstnankyně a tato se musí jeho požadavku podřídit. V případě, že by však zaměstnavatelem požadovaná činnost přesáhla sjednaný druh práce v pracovní smlouvě, pak zaměstnanec může takovou činnost odmítnout vykonávat.

Závěrem uvádíme, že povahu jednostranného příkazu zaměstnavatele nemá pracovní náplň v případě, kdy bylo zaměstnancem a zaměstnavatelem dojednáno, že tvoří součást pracovní smlouvy.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám