Duben 2022

29. a 30. dubna

* V Hotelu Olšanka se konal VIII. sjezd ČMKOS, který probral nejen aktuální situaci v naší zemi, ale zvolil si staronové vedení ve složení předseda Josef Středula a místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek. Za OS se zúčastnili Dagmar Žitníková, Jana Hnyková, Lubomír Francl, Monika Kudrová, Zuzana Netolická, Dušan Papcún, Milan Synek, Martin Vostal, Alena Wilhelmová, Jan Zatloukal, Marcela Holčáková, Libuše Pavlíková, Zdeněk Vohnout a Blanka Bartáková. Soňa Vytisková se zúčastnila jako navržená členka do revizní komise ČMKOS.

28. dubna

* V Karlovarské krajské nemocnici se sešla krajská rada Karlovarského kraje, aby projednala situaci v sociálních službách a ve zdravotnictví. Členové živě diskutovali i o budoucnosti našeho odborového svazu a blížícím se sjezdu ČMKOS. Za odborový svaz se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí sociálního a právního oddělení Ivana Břeňková.

* Na odborovém svazu jednali členové sekce lázeňství s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedou Lubomírem Franclem o situaci v lázních.

* Odpoledne se v rámci projektu „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“ uskutečnilo předání cen kvality. Slavnostní akce se na základě pozvání náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislavy Odstrčilové zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

27. dubna

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se v Poslanecké sněmovně sešla s předsedou Výboru pro sociální politiku MUDr. Vítem Kaňkovským. Probrali možnou spolupráci a vyjadřovali se ke konkrétním problémům v sociální a zdravotní oblasti.

* Odpoledne jednali zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy o návrhu materiálu Příprava novely zákona o státní službě. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

26. a 27. dubna

* Místopředseda Lubomír Francl se v Madridu zúčastnil semináře Evropského odborového vzdělávacího institutu (ETUI) na téma Posílení evropského sociálního dialogu a pracovněprávních vztahů.

25. dubna

* V Pardubicích krajská rada Pardubického kraje projednávala situaci ve zdravotnictví. Členové diskutovali o svazových materiálech týkajících se financování odborového svazu a voleb do krajské rady. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

22. dubna

* V dopoledních hodinách se uskutečnila on-line schůzka sekce zdravotnických záchranných služeb, která řešila přípravu na 3. schůzi poslaneckého podvýboru pro zdravotnické záchranné služby, která se uskuteční ve středu 18. května 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti J205 Poslanecké Sněmovny.

21. dubna

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo setkání k reformě psychiatrické péče, kde vystoupili naši členové za sekci nemocnic, sekci zdravotnických záchranných služeb a sekci sociál. Ve svých prezentacích poukazovali na problémy, se kterými se setkávají v terénu.

* Po jednání na ministerstvu se sešla sekce sociál, která probrala aktuální situaci v rezortu a legislativu spojenou s touto oblastí. Naplánovala na červen společné jednání s některými členy sekce zdravotnické záchranné služby a vedoucím koncepce sociálních služeb Mgr. Janem Vrbickým.

19. dubna

* V dopoledních hodinách se na odborovém svazu konala porada krajských manažerů a inspektorů BOZP s vedením odborového svazu. Společně řešili problémy v jednotlivých krajích a nastavovali další postupy při zvládání jednotlivých případů.

13. dubna

* V Hradci Králové zasedala krajská rada Královéhradeckého kraje, za odborový svaz se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková. Členové krajské rady se vzájemně informovali o situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách.

* Jednala dozorčí rada OS. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

12. dubna

* Jednala výkonná rada OS.

11. dubna

V sídle ČMKOS se konalo 35. zasedání Rady ČMKOS. Za odborový svaz se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

8. dubna

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Za odborový svaz se zúčastnili oba místopředsedové.

7. dubna

* Na odborovém svazu jednala sekce pracovníků hygienické služby, zabývala se aktuálními problémy v této oblasti.

* On-line konference Negativní dopady psychické a fyzické zátěže na zdravotnické pracovníky se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

1. dubna

* Druhým dnem pokračovala mezinárodní on-line konference na téma migrace, OS zastupoval opět místopředseda Lubomír Francl.

* Odpoledne jednala sekce nemocnic, členové se připravovali na jednání o reformě psychiatrické péče, které se bude konat 21. dubna 2022

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám