Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu. V legislativě přijaté po roce 2014 bohužel nebyla akceptována speciální povaha odborů vyplývající z ústavního pořádku České republiky a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Odborový svaz se velmi usilovně snažil situaci řešit. Pokusili jsme se docílit novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 304/2013 Sb., o rejstříkových soudech a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V této snaze jsme byli částečně úspěšní – občanský zákoník i zákon o rejstříkových soudech byly novelizovány a řada ustanovení týkajících se odborových organizací již byla či bude zmírněna.

Stále však zůstávají určité povinnosti, které je třeba splnit. Jedná se zejména o poskytnutí zákonem požadovaných údajů rejstříkovému soudu (např. údajů o předmětu činnosti odborové organizace, údajů o členech výboru či dozorčí rady), založení listin do sbírky listin a zveřejnění účetní závěrky.

Abychom našim odborovým organizacím co nejvíce ulehčili splnění těchto povinností, vytvořili jsme podrobnou metodiku, která byla na začátku března rozeslána do jednotlivých organizací. Tato metodika je v několika krocích blíže seznámí s tím, jaké konkrétní údaje jsou povinny rejstříkovému soudu poskytnout a jaké listiny doložit, a to včetně postupu, jakým způsobem uvedené povinnosti splnit. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně zápisů údajů do spolkového rejstříku můžete samozřejmě kontaktovat zaměstnance odborového svazu. Jejich kontaktní údaje jsou rovněž v metodice uvedeny.

Bližší informace jsou hlavním tématem na jarních poradách s předsedy odborových organizací.

Věříme, že se všem našim odborovým organizacím podaří bez větších komplikací splnit zákonem požadované povinnosti.

Podobné články

Aktuality 22. 6. 2020 / 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:29

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 31. 5. 2018 / 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

Načíst další
 
Napište nám