EPSU podpořila stávkovou pohotovost odborového svazu

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) podpořila stávkovou pohotovost Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlášenou 8. února 2022. Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan se obrátil dopisem na premiéra vlády Petra Fialu. Dopis generálního tajemníka EPSU i odpověď premiéra Petra Fialy přinášíme níže – pro informaci a posouzení.

Stávkovou pohotovost vyhlásila v úterý 8. února výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, která je nejvyšším orgánem OS mezi sjezdy, na základě vyhodnocení aktuální situace ve zdravotnictví, v sociálních službách a dalších veřejných službách. Vyhlášení stávkové pohotovosti předcházely podrobné informace členů vedení odborového svazu o jednáních, které byla vedena s jednotlivými členy vlády i na tripartitní úrovni. Tématem těchto jednání bylo pro odbory nepřijatelné zmrazení platů části zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy, záměr vlády snižovat počty zaměstnanců hygienické služby a snižovat výdaje na její provoz a informace médií o uvažovaném snížení plateb státu za státní pojištěnce.

Dopis generálního tajemníka EPSU Jana Willema Goudriaana

Brusel, 22. února 2022

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás jménem EPSU, Evropské federace odborových svazů veřejných služeb, která zastupuje více než 7 miliónů pracovníků v 50 zemích a je uznaná Evropskou komisí jako zástupce evropských odborových svazů v Evropském sektoru výborů sociálního dialogu pro nemocnice a sociální služby, ústřední vládní správy a místní a regionální samosprávu.

Vyjadřujeme podporu odborovým svazům v České republice a sdílíme jejich obavy z rozpočtových plánů Vaší vlády na letošní rok. Jsme velice znepokojeni navrhovanými škrty ve veřejných výdajích a možným dopadem, který to bude mít na pracovní místa, zejména v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, kde je velké pracovní zatížení a nedostatek personálu zde ovlivňuje kvalitu a kvantitu péče.

Také podporujeme odborové svazy v nesouhlasu s Vaším rozhodnutím zmrazit mzdy. Je to nepřijatelné, protože se tím problém nedostatečného počtu zaměstnanců ještě zhorší. Nábor a udržení schopných a kvalifikovaných zaměstnanců jsou pro veřejné služby životně důležité. Zmrazení platů ve skutečnosti znamená snížení mezd, protože kupní síla se při současném nárůstu inflace prudce sníží.

Prostě není správné, aby pracovníci, kteří obětovali mnoho během pandemie, nyní museli čelit vyhlídce, že se propadnou do chudoby a budou dokonce žádat o sociální dávky, aby si přilepšili ke svým nízkým mzdám. Tito pracovníci potřebují za své schopnosti a nasazení odpovídající uznání v podobě důstojné mzdy a pracovních podmínek.

Důrazně také tvrdíme, že využití soukromého sektoru by mohlo být chybou a komercializace nebo privatizace zdravotnictví, sociální péče a dalších veřejných služeb nepřispěje ke zlepšení kvality služeb nebo kvality zaměstnanosti. Bude to znamenat nadměrnou zátěž pro pracovníky a rodiny, protože budou muset platit vyšší ceny. To ohrozí přístup k právu na zdravotní péči. Nedávný skandál ve Francii s firmou Orpea (v České republice SeneCura a Anavita) ukazuje škodlivý účinek komercionalizace péče.

Důrazně Vás žádáme, abyste se jasně zavázali k jednání s odborovými svazy veřejných služeb a zdrželi se jednostranných rozhodnutí o těchto zásadních otázkách.

Nástroj Evropské komise pro obnovu a odolnost bude poskytovat českému hospodářství významnou podporu a Komise jasně zdůrazňuje, že je třeba, aby vlády spolupracovaly se sociálními partnery na národních plánech reforem a odolnosti. Hrozí, že jakákoli opatření přijatá ke zlepšení odolnosti veřejných služeb, a zejména zdravotních a sociálních služeb, budou bohužel zmařena, pokud Vaše vláda upře odborům ve veřejných službách právo na sociální dialog o mzdách a pracovních podmínkách.

Jan Willem Goudriaan

Generální tajemník EPSU

Odpověď premiéra Petra Fialy

Praha, 24. března 2022

Vážený pane Goudriaane,

rád bych Vám poděkoval za Váš dopis a Váš zájem o rozpočtovou situaci České republiky. Dovolte mi, abych blíže rozvedl některé kroky, které naše vláda podnikla v oblasti rozpočtových úspor pro rok 2022.

Jsme hluboce přesvědčeni, že současné výdaje nelze hradit na úkor budoucích generací. Vzhledem k tomu, že nová vláda byla jmenována velmi krátce před Vánocemi, měli jsme na úpravu státního rozpočtu pro rok 2022 poměrně málo času. Zároveň jsme museli zohlednit nové faktory vycházející z rostoucích cen energií. Součástí stimulačního balíčku pro rok 2021 a 2022 bylo i razantní snížení zdanění práce zvyšující čistý příjem všech zaměstnanců a zároveň jsme přistoupili k dočasnému zmrazení části platů ve veřejné správě. U některých profesí, jako jsou bezpečnostní složky, vojáci, pracovníci v sociální péči a zdravotní sestry, však vláda schválila plošné zvýšení platů pro rok 2022. Především zdravotnické profese mají nejvyšší nárůsty platů ze všech zaměstnanců ve veřejném sektoru, nemluvě o procentuálním navýšení, které odráží náročnost profese. Dovolte mi také zdůraznit, že pracovníci v sociálních službách a zdravotnictví, které jste zmínil, byli za svou obětavost během koronavirové epidemie několikrát řádně odměněni. Také bych rád upozornil na skutečnost, že v České republice si pracovníci ve zdravotnictví, placení na základě nařízení vlády, vydělají podstatně více než ti, kteří jsou placeni soukromým sektorem.

Obecně opravdu chápu Vaše obavy, ale jsme v situaci, kdy se v posledních dvou letech zvýšil schodek veřejných financí a veřejný dluh. Ne vždy dobře cílená a úsporná opatření předchozí vlády zvýšila státní dluh o 50 % v letech 2020 a 2021, což v absolutních číslech činí 826 miliard korun. Dynamika vývoje dluhu, určená parametry deficitu státního dluhu, by si při absenci úsporných opatření mohla vyžádat ještě větší škrty nebo zvyšování daňové zátěže. To by se zcela jistě negativně odrazilo v nižší životní úrovni všech. Věřím, že takový scénář by byl v konečném důsledku pro celou českou společnost dražší než naše aktuální opatření.

Míra inflace způsobená invazí Ruské federace na Ukrajině a reakce světových trhů nemohla být předvídána. Bohužel, růst spotřebitelských cen se dotkne všech pracovníků v České republice, ne jen zaměstnanců veřejného sektoru. Tempo, jakým bude v letošním roce klesat reálná úroveň jejich výdělků, se bude v jednotlivých sektorech značně lišit. Žijeme v extrémně složité době, ale není třeba se obávat dramatického poklesu životní úrovně. Další opatření, která vláda přijala, je zvýšení příspěvku na bydlení pro letošní rok pro ty, kteří mají značné problémy s placením vyšších cen za energie, přičemž počítá s tím, že okruh osob, které tuto pomoc obdrží, dále poroste v důsledku nedávných událostí.

Vždy jsem respektoval každé povolání, které je vykonáváno poctivě a zodpovědně, a to platí i pro státní zaměstnance. Při sestavování státního rozpočtu na rok 2023 a na další roky se budeme zabývat všemi aspekty, týkajícími se odměňování zaměstnanců veřejného sektoru tak, aby odrážely ekonomické podmínky a možnosti udržitelnosti veřejných financí.

S pozdravem

Petr Fiala

Předseda vlády České republiky

 

Podobné články

Aktuality 2. 11. 2022 / 21:19

Práva na energie, potraviny nutné k životu, bydlení, vodu = lidská práva

Ve dnech 25. a 26. října zasedal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 26. 10. 2022 / 21:54

Chraňme ty, kteří poskytují péči! Jen potlesk nestačí

V pondělí 24. října se konala Panevropská konference k otázkám zdravotní a sociální péče, kterou zorganizovala Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 23. 9. 2022 / 13:13

Ivana Břeňková byla zvolena do čela volebního regionu EPSU

Novou předsedkyní volebního regionu pro střední Evropu a západní Balkán EPSU byla 20. září zvolena Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS zdravotnictví a sociální péče ČR.

Načíst další
 
Napište nám