Evropští odboráři a zaměstnavatelé z nemocnic o hrozbě koronaviru

Poslední jednání evropských odborářů z nemocničního sektoru a sociálních služeb (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb – EPSU) a zaměstnavatelů z nemocnic (HOSPEEM) se konalo 6. března v Bruselu a věnovalo se hrozbě koronaviru COVID-19 v Evropě. V přední linii ohrožení jsou právě zaměstnanci zdravotnictví a sociálních služeb, jejichž zdraví musí státy chránit.

Původní program, na němž byly informace o implementaci směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, společný plán akcí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nemocnic, společné praktické kroky k rozvoji celoživotního vzdělávání a profesnímu rozvoji, násilí na pracovišti a především ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců, byl zrušen a přesunut na další jednání.

Kvůli hrozbě šíření koronaviru oslovili evropští odboráři dopisem ze dne 27. února 2020 příslušné eurokomisaře. EPSU nabídlo spolupráci při řešení základních bodů krize.

● Je nutné zajistit plnou a rychlou dostupnost osobních ochranných prostředků, posílit koordinaci a jednotné uplatnění bezpečnostních i zdravotnických postupů, řešit nedostatek zdravotnického personálu, řešit bezpečnost personálu, posílit koordinaci a komunikaci mezi členskými státy.

● Zdravotničtí pracovníci jsou obzvláště ohroženi koronavirem, je vysoce nakažlivý a zdravotničtí pracovníci jsou vystaveni více virovým částicím než ostatní populace.

● Problémy se budou prohlubovat z důvodu nedostatku personálu a nedostatečných zásob ochraných pomůcek, bude se zvyšovat počet pacientů.

● Kombinace stresu a práce přesčas způsobuje oslabení imunitního systému. Informace čínské Národní zdravotnické komise jasně ukazují na zranitelnost zdravotnických pracovníků.

● Je nutné, aby Evropská komise zajistila opatření k bezpečnosti zaměstnanců, především dostupné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

● Také do budoucna musí komise zajistit mechanismy pro případ nouze, nesmí docházet k tomu, že nebude dostupné vybavení a zdravotnický personál.

● Musí se posílit jednotné uplatňování protokolů bezpečnosti ve všech nemocnicích Evropy. Bez zdravých zdravotnických pracovníků, kteří pracují v bezpečném prostředí, není možné zajistit kvalitní zdravotní péči.

● Je nutné, aby vlády členských států a Evropská komise prosazovaly pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dodržovaly strategie prevence a kontroly infekcí pro ochranu zdravotnických pracovníků.

● Schopnost států reagovat na mimořádnou situaci šíření koronaviru je ohrožena nedostatkem personálu, a to především v první linii ochrany proti epidemii nebo pandemii (praktičtí lékaři, záchranné služby, pohotovostní služby). Nedostatek zdravotnického personálu v celé EU je jedním z dopadů úsporných opatření, která rozbila systémy veřejného zdravotnictví.

● Evropská komise se musí zaměřit na zdraví a pohodu zdravotnického personálu. Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňuje, že únava a psychosociální stres jsou nejčastějšími riziky pro bezpečnost a zdraví v tak mimořádných situacích, kterou procházíme. Ke snižování únavy je nutné využít rozpisy pracovní doby, střídání směn, doby odpočinku, delegování pravomocí, odstranění diskriminace.

Evropská komise byla vyzvána, aby byl zajištěn jasný systém koordinace a komunikace se zdravotnickými pracovníky v první linii. Zaměstnanci musí být stále informováni. COVID-19 se šíří, odbory jsou připravené spolupracovat.

***

Zástupci odborů z jednotlivých členských států informovali o stavu COVID-19 v jednotlivých státech a opatřeních.

Za Českou republiku informovala Ing. Ivana Břeňková. V době konání byla již zavedena aplikace DROZD pro evidenci a informovanost obyvatel, kteří jsou na zahraničních cestách. Současně se v ČR předkládaly informace o koronaviru a narůstala panika. Připravovaly se kroky k povinné karanténě těch, kteří se budou vracet z Itálie (v současné době jsme v ČR už v úplně jiné situaci). V Německu se připravovali na ochranu zdravotnických pracovníků, ve Španělsku se zaměřili na ochranu starší generace, ve Švédsku se zavíraly školy, v Holansku se pro návštěvy zavíraly nemocnice, Dánsko nařizovalo karanténu. Pokud se dá shrnout, ve státech se na postupující koranovirus připravovali podobně jako v ČR.

***

Zástupce Evropské komise, generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost (EK DG SANTE), informoval o šířícím se koronaviru, informace o počtech se mění každou chvílí. Ohniskem je pro EU Itálie. Byla dána výzva k ochraně osob, v nemocnicích EU se připravují na pandemii, musí se komunikovat s veřejností, podporovat činnost laboratoří. Velkou komplikací jsou stále nedostatečné informace o nemoci a jejím šíření, proto je nezbytné předávat si navzájem poznatky a zkušenosti, například od kolegů z Číny.

Nebezpečné je rychlé šíření infekce v rodinách i jinde. Zcela zásadní je proto ochrana zaměstnanců, kteří jsou v první linii styku s pacienty! Rozhodující je prevence infekce! Efektivní může být masivní karanténa.

Po vyslechnutí těchto informací si všichni účastníci uvědomili blížící se hrozbu šíření koronaviru a dopady na populaci států. Je však nutné zachovat klid a chovat se podle doporučení WHO a informací v jednotlivých státech.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 7. 5. 2022 / 10:22

Odboráři z ČR, Německa, Maďarska a Španělska o sociálním dialogu

Ve dnech 26. a 27. dubna se v Madridu konal seminář Evropského odborového vzdělávacího institutu (ETUI) na téma Posílení evropského sociálního dialogu a pracovněprávních vztahů.

Aktuality 5. 3. 2022 / 14:59

Problémy odborářů ve společnosti Orpea

Téma problémů v nadnárodní společnosti pro poskytování sociálních služeb Orpea je pro nás důležité, protože jejím členem je také společnost SeneCura.

Aktuality 7. 1. 2022 / 14:35

Evropská strategie sociální péče 2022

Evropská komise sdělila, že navrhne evropskou strategii sociální péče. Bude se týkat uživatelů všech druhů sociální péče, poskytovatelů i zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám