Exekuční srážky ze mzdy

Je můj zaměstnavatel povinen zaslat exekutorovi mé výplatní pásky (jsem osobou povinnou v exekuci)?

Ne, zaměstnavatel není povinen zasílat exekutorovi výplatní pásky. Taková právní povinnost z žádného obecně závazného právního předpisu nevyplývá. Obecně je třeba říci, že na exekuční srážky ze mzdy dopadá především zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tento zákon pro zaměstnavatele při srážkách ze mzdy používá pojem „plátce mzdy“ a stanoví zaměstnavateli celou řadu právních povinností (zejména povinnost provádět ze mzdy povinného stanovené srážky a nevyplácet sražené částky povinnému atd.), ovšem taková dílčí povinnost jako je posílání výplatních pásek v zákoně uvedena není.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám