Generální tajemník EPSU Goudriaan s představiteli odborových svazů

Zástupci odborových svazů veřejných služeb České republiky se sešli s generálním tajemníkem Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Janem Willemem Goudriaanem. Mimořádné setkání se konalo 11. července 2022 v sídle Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, a to při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jednání se zúčastnili předsedkyně a předsedové odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy.

Přítomni byli předseda Českomoravského OS civilních zaměstnanců armády Michal Petrovka, místopředseda ECHO Karel Klusák, předseda OS hasičů Jiří Jílek se svým 1. místopředsedou Petrem Jahelkou, předsedkyně OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR JUDr. Jaroslava Nestěrová, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody PhDr. Miroslava Knoflíčková, předsedkyně OS UNIOS JUDr. Jitka Kociánová a odborný pracovník pro zahraniční agendu Michal Votava, předsedkyně SOS ENERGIE Šárka Vojíková, za OSZSP ČR se zúčastnili předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedové Mgr. Lubomír Francl a Mgr. Jana Hnyková, členové výkonné rady Ing. Tomáš Havlásek a Martin Vostal, členka dozorčí rady Bc. Jana Procházková a řídící sekce pro práci s členskou základnou Bc. Jan Šusta. Jednání se konalo v českém a anglickém jazyce pomocí tlumočení, které finančně zajistila EPSU.

Jednání zahájila předsedkyně Dagmar Žitníková a seznámila tajemníka Goudriaana s prioritami českého předsednictví, mezi které není zahrnuta personální stabilizace zaměstnanců veřejných služeb, dále s vývojem sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání o platech zaměstnanců veřejných služeb a správy v ČR. Odborové svazy organizací rozpočtové a příspěvkové sféry jsou ve stávkové pohotovosti, nebo ji podporují.

Postupně se představili všichni účastníci jednání s informací ze svých odborových svazů. OS nejsou spokojeny s vývojem jednání, sociálním dialogem a přístupem vlády k zástupcům odborů. Jednání jsou sice slušná, ale dohoda o navýšení platů stále není uzavřena. V současné chvíli je předpoklad zvýšení platových tarifů od 1. září o 10 % dělnickým a technickohospodářským kategoriím zaměstnanců, kterým se tarify od ledna 2022 nezvyšovaly.

Ve veřejných službách nejsou zaměstnavatelé při náboru zaměstnanců konkurenceschopní, dochází k odchodům zaměstnanců a destabilizaci veřejných služeb a správy. V kultuře se mluví o záměru ministra Martina Baxy (ODS) změnit systém odměňování platovými tarify na mzdy. Ministr kultury tento závažný záměr s odbory nekoordinuje.

OS civilních zaměstnanců armády vznesl dotaz na možnost vstupu vojáků do odborů v zemích EU. V České republice to zákon neumožňuje, Jan Willem Goudriaan zašle informace příslušnému odborovému svazu.

Zástupci odborů z energetiky konstatovali, že nedostatek energie se bude prohlubovat a náklady si ponesou občané a zaměstnanci.

Jan Willem Goudriaan sdělil, že podobná situace je ve všech státech EU. Odboráři veřejných služeb pořádají, nebo se chystají uskutečnit demonstrace. Vlády odmítají zvyšovat daně nejbohatším osobám a firmám. Nutné je řešit dopady inflace, potřebu zvýšení mezd, zajištění zdravého a bezpečného prostředí pro výkon práce, řešit nedostatek zaměstnanců. Tyto otázky však nejsou součástí priorit českého předsednictví. EPSU chce cenovou regulaci energií, udržitelnost veřejných služeb ve veřejném vlastnictví, je proti privatizaci, komercionalizaci veřejných služeb.

Za OSZSP ČR vystoupil také Jan Šusta, řídící sekce pro práci s členskou základnou. Vedení OS a sekce úzce spolupracují s EPSU při pořádání akcích pro nábor a udržení členské základny, což je jednou z priorit všech odborových svazů.

Jan Willem Goudriaan vidí nábor jako jeden ze stěžejních úkolů EPSU, pouze se silnou členskou základnou budou odbory schopné prosadit zájmy zaměstnanců na evropské i národních úrovních.

Odborové svazy veřejných služeb České republiky sdružené v EPSU se sejdou 7. září, aby se připravily na on-line setkání zástupců regionu střední Evropy a západního Balkánu dne 20. září. Nutné je připravit se také na kongres EPSU, který se bude konat v roce 2024 v Rumunsku.

Podobné články

Aktuality 2. 11. 2022 / 21:19

Práva na energie, potraviny nutné k životu, bydlení, vodu = lidská práva

Ve dnech 25. a 26. října zasedal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 26. 10. 2022 / 21:54

Chraňme ty, kteří poskytují péči! Jen potlesk nestačí

V pondělí 24. října se konala Panevropská konference k otázkám zdravotní a sociální péče, kterou zorganizovala Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 23. 9. 2022 / 13:13

Ivana Břeňková byla zvolena do čela volebního regionu EPSU

Novou předsedkyní volebního regionu pro střední Evropu a západní Balkán EPSU byla 20. září zvolena Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS zdravotnictví a sociální péče ČR.

Načíst další
 
Napište nám