Hlaste ty úrazy. A všechny!

Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí a zaměstnanci touží po jednoduché radě, jak získat finanční plnění / odškodnění. Řešení se ale nenajde. Telefonáty mají společného jmenovatele, a to je porušení §106 bod 4 písm. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v jeho platném znění, ze strany zaměstnance.

Legislativa hovoří jasně. Zaměstnanec je povinen:

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

Je tím myšleno oznamovat každý úraz, který se mu stal na pracovišti, při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní. Pro upřesnění přikládám i definici pracovního úrazu opět dle zákoníku práce

§ 271k

(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273 a 274).

(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Pokud se vám tedy stane úraz dle výše uvedených podmínek, jste povinni nahlásit úraz vedoucímu nebo jeho zástupci. V případě, že jste na směně sami, pošlete vedoucímu aspoň textovou zprávu a případné souvislosti si vyfoťte. Samozřejmě to platí, jestliže jste toho pro úraz schopni.

Vedoucí zapíše úraz do knihy úrazů, která má být vedena dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Mezi nahlášením vedoucímu a zapsáním do knihy může být pár dní, ale všechny okolnosti se již započítávají do šetření úrazu.

Zaměstnavatel je povinen úraz prošetřit, což se špatně realizuje, když úraz z pátku je nahlášen ve středu. Ani odpovědný vedoucí, ani bezpečák nemohou vědět, co se dalšího dělo v průběhu víkendu, zda se úraz opravdu stal, kdy je hlášeno.

Proto na vás všechny opravdu apeluji, abychom vám případně mohli pomoci, hlaste úrazy ihned. Pozdější dokazování bez prokazatelného nahlášení vedoucímu osobně, telefonem nebo například zmíněnou textovou zprávou či podobnou aplikací, je základem. A také vaší povinností.

Podobné články

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Aktuality 24. 5. 2022 / 13:09

V těch botách se nedá chodit

I přesto, že se situace na poli osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zlepšuje, občas se setkám s druhy, kdy si odsloužení osmihodinové neřkuli dvanáctihodinové směny nedovedu představit.

Načíst další
 
Napište nám