Sekce PHS jednala o odměňování, financování a nové systemizaci

Poslední jednání sekce pracovníků hygienické služby se před dobou dovolených konalo 29. června 2022 v budově odborového svazu. Spolu se členy sekce se zúčastnily také předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková.

Předsedkyně Žitníková informovala o jednání odborů s představiteli vlády o navýšení platů ve veřejné správě a službách, které se konalo 28. června. Jednání nemá konečnou dohodu. Podařilo se dohodnout navýšení pro kategorie dělníků a technickohospodářské pracovníky o 10 %. Odbory žádaly navýšení platových tarifů také pro ostatní kategorie zaměstnanců, na které se vztahuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odbory požadovaly navýšení platových tarifů také pro zaměstnance státu, na které se vztahuje nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Pro zaměstnance státu uzavřena dohoda na zvýšení platových tarifů nebyla, vládní strana navrhuje navýšení formou odměn, s čímž odbory nesouhlasí z důvodu nespravedlivého rozdělování financí na odměny.

Další jednání odborů s představiteli vlády bude dne 19. července. Sekce pracovníků hygienické služby souhlasí a podporuje předsedkyni Žitníkovou při vyjednávání s vládou o zvýšení tarifů všech zaměstnanců hygienické služby a ostatních kategorií zaměstnanců veřejných služeb a správy. Současně sekce ocenila práci předsedkyně při jednáních o finančních a personálních podmínkách na hygienické službě.

V krajských hygienických stanicích se připravuje nová systemizace zaměstnanců, některé KHS ruší neobsazená místa, ovšem také bude zřejmě v následujícím období docházet k rušení obsazených míst z důvodu krácených financí. Krátit by se částečně měla místa, která byla navýšena a obsazena v době pandemie COVID-19. S ohledem na blížící se podzimní vlnu je to podle sekce velmi nerozumné.

Zástupci zdravotních ústavů upozornili na problémy s financováním dobrovolného očkování, například proti chřipce či klíšťové encefalitidě. Úpravou zákona došlo ke změně podmínek, které neumožňují proplácet očkování ze strany zdravotních pojišťoven všem lékařům, přestože by lidé nad určitý věkový limit měli mít očkování zdarma. Bylo požádáno o upřesnění podnětu, aby odborový svaz mohl situaci konzultovat s Ministerstvem zdravotnictví.

Výbor zhodnotil poslední jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem dne 26. května jako přínosné, nyní očekává návrh zákona č. 258/2006Sb., o ochraně veřejného zdraví, který by měl řešit změnu struktury orgánů ochrany veřejného zdraví, tzv. centralizaci. Sekce nadále požaduje společné jednání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, zaměstnavatelů a odborů, protože se stále řeší, co která strana řekla, s jakým úmyslem a kde to bylo řečeno. Odbory jsou diskusi otevřené.

Foto Marie Klírová

Podobné články

Aktuality 29. 11. 2022 / 11:49

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022.

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Načíst další
 
Napište nám