Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19. Může nám toto indispoziční volno neumožnit? M. K. Praha

Indispoziční volno pro státní zaměstnance očkované proti onemocnění COVID-19 bylo zavedeno dodatkem ke Kolektivní dohodě vyššího stupně, který nabyl účinnosti dne 30. července 2021.

Na základě tohoto dodatku se stanoví, že služební úřady poskytnou státním zaměstnancům, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, indispoziční volno nad rámec indispozičního volna poskytovaného podle čl. 10 Kolektivní dohody vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019. V případě jednodávkového schématu očkování podle souhrnu údajů o léčivém přípravku vznikne státnímu zaměstnanci nárok na indispoziční volno v rozsahu 2 dnů, v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku vznikne státnímu zaměstnanci nárok na indispoziční volno v rozsahu 1 dne za každou mu aplikovanou dávku.

V dodatku se stanoví, že služební úřad indispoziční volno poskytne bez dalších podmínek a omezení. Obdobně i v samotné Kolektivní dohodě vyššího stupně se v čl. 10 žádná omezující podmínka, ani možnost služebního úřadu posoudit, zda indispoziční volno státnímu zaměstnanci poskytne či nikoliv, nestanoví.

Kolektivní dohoda vyššího stupně a její dodatek jsou závazné pro všechny služební úřady a nedodržení závazků v ní uvedených (mimo jiné i poskytnutí indispozičního volna) by znamenalo její porušení.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám