Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19. Může nám toto indispoziční volno neumožnit? M. K. Praha

Indispoziční volno pro státní zaměstnance očkované proti onemocnění COVID-19 bylo zavedeno dodatkem ke Kolektivní dohodě vyššího stupně, který nabyl účinnosti dne 30. července 2021.

Na základě tohoto dodatku se stanoví, že služební úřady poskytnou státním zaměstnancům, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, indispoziční volno nad rámec indispozičního volna poskytovaného podle čl. 10 Kolektivní dohody vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019. V případě jednodávkového schématu očkování podle souhrnu údajů o léčivém přípravku vznikne státnímu zaměstnanci nárok na indispoziční volno v rozsahu 2 dnů, v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku vznikne státnímu zaměstnanci nárok na indispoziční volno v rozsahu 1 dne za každou mu aplikovanou dávku.

V dodatku se stanoví, že služební úřad indispoziční volno poskytne bez dalších podmínek a omezení. Obdobně i v samotné Kolektivní dohodě vyššího stupně se v čl. 10 žádná omezující podmínka, ani možnost služebního úřadu posoudit, zda indispoziční volno státnímu zaměstnanci poskytne či nikoliv, nestanoví.

Kolektivní dohoda vyššího stupně a její dodatek jsou závazné pro všechny služební úřady a nedodržení závazků v ní uvedených (mimo jiné i poskytnutí indispozičního volna) by znamenalo její porušení.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 19. 10. 2021 / 20:49

Nároky členů volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny

Nároky členů okrskové volební komise upravují zejména následující právní předpisy: zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky ...

Načíst další
 
Napište nám