Infomateriály k BOZP v ukrajinštině

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v souvislosti se situací na Ukrajině a s příchodem velkého množství osob z Ukrajiny do ČR vydal sérii informačních plakátů, jejichž společným mottem je „Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance“. Infomateriály jsou k dispozici v češtině a v ukrajinštině a zpracovávají následující témata:

 • pracovní úraz,
 • osobní ochranné pracovní prostředky,
 • nebezpečné chemické látky,
 • praktické provádění vstupního a periodického školení,
 • desatero zaměstnavatele – základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce,
 • desatero zaměstnavatele – základní informace z oblasti BOZP,
 • prevence úrazů při pracích ve výškách,
 • vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku,
 • předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací,
 • předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací,
 • základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů,
 • základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami,
 • co dělat při vzniku mimořádné události.

Výše zmíněné infomateriály lze nalézt na internetové stránce bozpinfo.cz (https://www.bozpinfo.cz/infomaterialy-k-bozp-v-ukrajinstine).

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Načíst další
 
Napište nám