Intenzivní školení na PERC Youth Organising Academy v Záhřebu

V době, kdy sekce pro práci s členskou základnou pořádala za podpory našeho odborového svazu dvoudenní seminář, jehož hlavním obsahem byly nejen informace o fungování odborů, ale především praktické nácviky a techniky, jak motivovat lidi ke vstupu do odborů, jak zaujmout potenciální členy svým verbálním a neverbálním projevem, jak správně reagovat na různé dotazy a námitky, jsem se zúčastnil podobného projektu na mezinárodní úrovni v Chorvatsku.

Seminář PERC Youth Organising Academy pořádala Globální organizační akademie spadající pod Mezinárodní konfederaci odborových svazů (ITUC) ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta (FES). Seminář se konal v Záhřebu od 15. do 18. května.

Již z názvu vyplývá, že seminář byl určen pro mladé aktivní odboráře. Setkání bylo zaměřeno na jednu z priorit ITUC, a to na posílení kapacit odborů prostřednictvím školení pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě náborových kampaní ve svých zemích na různé úrovni řízení. Školení se zúčastnili zástupci z 13 zemí: Ukrajiny, Albánie, Kosova, Moldavska, Litvy, Makedonie, Bulharska, Kazachstánu, Černé Hory, Gruzie, České republiky, Slovinska a Chorvatska.

Během čtyř dnů jsme absolvovali intenzivní školení s následným zapojením do praktických činností pod vedením profesionální koučky Emily Paulin, která poslední dva roky pracuje pro ITUC jako strategický organizační koordinátor.

První část programu byla zaměřena na motivaci lidí být v odborech, na mapování pracovního prostředí a pracovníků. Na schopnost rozlišit, kam zacílit svoji snahu a jak dosáhnout vytyčeného cíle.

Ve druhé části programu následovaly praktické nácviky konverzace „face to face“. Učili jsme se klást správné otázky, správně naslouchat, identifikovat přání a motivaci zaměstnance. Úspěšné ovládání těchto technik je přímo úměrné šanci zaujmout zaměstnance a následně ho získat jako nového člena naší organizace.

Během školení jsme dostali za úkol rozpracovat téma vlastní kampaně, na které budeme nadále pracovat ve svých domácích organizacích. Po několika měsících se účastníci Globální akademie opět sejdou ke kontrole a vyhodnocení praktických kroků, které využili pro přilákání nových členů do odborů a vytváření silných odborů.

Školení a praktický trénink v Chorvatsku hodnotím jako velmi užitečný a zajímavý vzhledem k detailnímu zpracování jednotlivých kroků při přípravě náborové kampaně. Díky možnosti mezinárodní spolupráce jsem poznal metody, které využívají kolegové v zahraničí. Poprvé jsem se např. setkal s využitím SWOT analýzy, která poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí). Velmi mě potěšilo, že mnoho ze zmíněných metod a myšlenek, které nám byly vštěpovány, se vyučují i na našich domácích školeních a seminářích, ať už se jednalo o semináře pro mladé v Pavlově, odborovou akademii ČMKOS či výše zmíněný seminář. Jsem přesvědčen, že podpora takovýchto projektů je pro budoucnost odborů nezbytná.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 14. 2. 2023 / 14:20

V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám