Intenzivní školení na PERC Youth Organising Academy v Záhřebu

V době, kdy sekce pro práci s členskou základnou pořádala za podpory našeho odborového svazu dvoudenní seminář, jehož hlavním obsahem byly nejen informace o fungování odborů, ale především praktické nácviky a techniky, jak motivovat lidi ke vstupu do odborů, jak zaujmout potenciální členy svým verbálním a neverbálním projevem, jak správně reagovat na různé dotazy a námitky, jsem se zúčastnil podobného projektu na mezinárodní úrovni v Chorvatsku.

Seminář PERC Youth Organising Academy pořádala Globální organizační akademie spadající pod Mezinárodní konfederaci odborových svazů (ITUC) ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta (FES). Seminář se konal v Záhřebu od 15. do 18. května.

Již z názvu vyplývá, že seminář byl určen pro mladé aktivní odboráře. Setkání bylo zaměřeno na jednu z priorit ITUC, a to na posílení kapacit odborů prostřednictvím školení pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě náborových kampaní ve svých zemích na různé úrovni řízení. Školení se zúčastnili zástupci z 13 zemí: Ukrajiny, Albánie, Kosova, Moldavska, Litvy, Makedonie, Bulharska, Kazachstánu, Černé Hory, Gruzie, České republiky, Slovinska a Chorvatska.

Během čtyř dnů jsme absolvovali intenzivní školení s následným zapojením do praktických činností pod vedením profesionální koučky Emily Paulin, která poslední dva roky pracuje pro ITUC jako strategický organizační koordinátor.

První část programu byla zaměřena na motivaci lidí být v odborech, na mapování pracovního prostředí a pracovníků. Na schopnost rozlišit, kam zacílit svoji snahu a jak dosáhnout vytyčeného cíle.

Ve druhé části programu následovaly praktické nácviky konverzace „face to face“. Učili jsme se klást správné otázky, správně naslouchat, identifikovat přání a motivaci zaměstnance. Úspěšné ovládání těchto technik je přímo úměrné šanci zaujmout zaměstnance a následně ho získat jako nového člena naší organizace.

Během školení jsme dostali za úkol rozpracovat téma vlastní kampaně, na které budeme nadále pracovat ve svých domácích organizacích. Po několika měsících se účastníci Globální akademie opět sejdou ke kontrole a vyhodnocení praktických kroků, které využili pro přilákání nových členů do odborů a vytváření silných odborů.

Školení a praktický trénink v Chorvatsku hodnotím jako velmi užitečný a zajímavý vzhledem k detailnímu zpracování jednotlivých kroků při přípravě náborové kampaně. Díky možnosti mezinárodní spolupráce jsem poznal metody, které využívají kolegové v zahraničí. Poprvé jsem se např. setkal s využitím SWOT analýzy, která poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí). Velmi mě potěšilo, že mnoho ze zmíněných metod a myšlenek, které nám byly vštěpovány, se vyučují i na našich domácích školeních a seminářích, ať už se jednalo o semináře pro mladé v Pavlově, odborovou akademii ČMKOS či výše zmíněný seminář. Jsem přesvědčen, že podpora takovýchto projektů je pro budoucnost odborů nezbytná.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 19:00

Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

Zpráva sekce pro práci s členskou základnou o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 14. 7. 2022 / 15:20

Jednala sekce pro práci s členskou základnou

Dne 16. června 2022 se uskutečnilo zasedání sekce pro práci s členskou základnou za přítomnosti vedení a některých zaměstnanců odborového svazu.

Aktuality 27. 3. 2022 / 15:34

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet. Tak toto heslo jsme uváděli v naší nové prezentaci na březnové poradě s předsedy odborových organizací v Moravskoslezském kraji.

Načíst další
 
Napište nám