Jako zdravotní sestra a ještě k tomu ze sociálky jsem byla v menšině

Je to opravdu neuvěřitelně dlouhá doba, dnes už historie… Pokusím se zavzpomínat, i když mnohé detaily byly překryty nejen 16 lety mého působení na svazu, ale i dalšími uplynulými léty. Revoluční období v listopadu a prosinci 1989 jsem strávila nejen na Václavském náměstí, ale jako zdravotní sestra působící v sociálních službách jsem vyhledávala shromáždění zdravotníků v pražských nemocnicích. Jednak jsem vždy pociťovala nutnost propojení obou resortů zejména v ústavní péči, jednak mi bylo jasné, že ve formování nových odborů jako samostatný resort nemáme šanci.

Byla jsem delegována na zakládající sjezd svolaný převážně zdravotníky, kde jsem poukázala na četné problémy pracovníků v sociálních službách. Jak už to bývá, kdo na sebe upozorní v diskuzi, má šanci být do budoucího odborového orgánu zvolen. Tak se také stalo, mezi převážně lékaři jako zdravotní sestra a ještě k tomu ze sociálky jsem byla v menšině.

Přesto jsme usilovně začali pracovat. Museli jsme překonávat nedůvěru a přesvědčovat naše členy, že naše kroky nevedou ke zneužití důvěry. Pamatuji si na nekonečné diskuze nad názvem svazu, nad dokumenty pro fungování nových orgánů svazu. Předsedou svazu byl zvolen MUDr. Ivan Cuna, který však byl brzy odvolán, novým předsedou byl zvolen RNDr. Jiří Schlanger, místopředsedou byl zvolen MVDr. Bohumil Volf. Druhou místopředsedkyní jsem byla později zvolena já – zejména vzhledem k mé profesi a znalosti problematiky sociální péče.

Po odchodu dr. Volfa, který vyhrál výběrové řízení na pozici, ve které byl v budoucnu velmi úspěšný, byl na jeho místo zvolen Milan Zaoral. V tomto složení jsme působili ve svazu dlouhá léta.

Byla to léta usilovné práce, byli jsme vedeni i hlídání výkonnou i dozorčí radou. Aktivně pracovaly sekce řešící specifickou problematiku. Ze své práce jsme se rovněž zpovídali delegátům následujících sjezdů.

Přes naši usilovnou snahu obhájit jednotu svazu se díky osobním ambicím vytvořily konkurenční odborové svazy Lékařský odborový klub a Unie sester, které nám logicky na některých pracovištích přebraly naše členy.

Přesto převážné množství práce zejména v legislativní oblasti, jednání s ministerstvy i na pracovištích odvedl náš svaz.

Nesmím opomenout spolehlivé zázemí aparátu svazu, zejména právníků. Není zřejmě možné vzpomenout na všechny aktivity během těch 16 let mého působení, vždy jsem se snažila využít každé příležitosti v úsilí o zlepšení podmínek členů, specificky sester a dalších nelékařských povolání i pracovníků v sociálních službách.

Jsem ráda, že štafetu po nás převzali další, kteří si dodnes velice zdatně vedou v podmínkách, které jsou odlišné, ale neméně náročné.

A tak i v důchodu držím svazu, tím myslím všem členům i jejich zástupcům, palce.

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:36

Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Aktuality 16. 8. 2022 / 18:00

Rok 2014 – obnovení sociálního dialogu a VII. sjezd OS

Rok 2014 V čele vlády stál do 29. ledna nestraník Jiří Rusnok, vystřídal ho Bohuslav Sobotka (ČSSD) Ministrem zdravotnictví byl do ...

Načíst další
 
Napište nám