Jednali jsme s předsedou poslaneckého Výboru pro zdravotnictví Svobodou

Po jednání výkonné rady v úterý 18. října 2022 se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo plánované setkání s předsedou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. Za odborový svaz se jednání zúčastnily předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková, přítomen byl také předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel.

Předmětem jednání byla současná situace ve zdravotnictví, nedostatek zaměstnanců, úhradová vyhláška a s tím související navýšení platů a mezd na rok 2023. Bohuslav Svoboda popsal problémy vlády s rostoucími cenami energií, válkou na Ukrajině a zvyšujícími se výdaji ze státního rozpočtu na zastropování cen energií pro občany.

Všichni jsme se shodli na problémech, které sužují naše zdravotnictví, ale řešení celé situace vidíme každý jinak. Vzpomněla jsem si na tuto schůzku v pondělí 31. října na jednání svazové sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Kolegyně ze sekce sdělovaly, jak tristní je situace v nemocnicích, že z nich dál odcházejí sestry, zvláště tam, kde jsou odměňovány mzdou. Nové sestry nepřicházejí a nemocnice to řeší různými způsoby. Buď se oddělení zavírají, nebo to musí zaměstnanci zvládat v menším počtu, což vede ještě k vyššímu přetěžování a nárůstu přesčasové práce.

Poslední dva roky ubraly sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu mnoho sil nejen fyzických, ale i psychických. K tomu se přidává i situace ve společnosti, kde vláda najela na úsporný režim a od roku 2023, s výjimkou několika málo profesí, nechce zaměstnancům navýšit platové tabulky. Přitom platové tabulky následně táhnou i vyjednávání o mzdách.

Úhradovou vyhláškou zvedlo Ministerstvo zdravotnictví úhrady za péči od zdravotních pojišťoven pouze o 8 %. Dá se předpokládat, že zaměstnavatelé budou finanční prostředky bránit na provoz lůžkových zdravotnických zařízení a dalších zdravotnických zařízení. Dostáváme se do bludného kruhu, ze kterého není úniku. A nejvíc na to doplatí pacient.

Kde je společenské ocenění práce zdravotníků? Kam se vytratily ódy na jejich nepostradatelnost v době covidové? Tohle všechno naši zdravotníci vnímají a současný přístup vlády je demotivující pro jejich další setrvání ve zdravotnictví. Jsou to mámy, manželky, spíše rozvedené ženy, kterým se na hřbet navršilo tolik, že říkají dost. Situace není jednoduchá, ale měli bychom si vážit klíčových zaměstnanců v našem státě a ocenit jejich práci.

S docentem Svobodou jsme se dohodli na dalším setkání na konci letošního roku. Na něm společně vyhodnotíme situaci a možnost řešení navýšení platů a mezd ve zdravotnictví na rok 2023.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 30. 3. 2023 / 19:38

Demonstrace 68 NE proti zvýšení důchodového věku

Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Načíst další
 
Napište nám