Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě, těm, kteří splňují podmínky pro jeho poskytování a kteří si o něj požádali prostřednictvím klientského portálu MPSV Jenda (nutnost mít zřízenou elektronickou identitu občana) nebo osobně na vybraných pracovištích CZECH POINT (krajské, městské nebo obecní úřady) či automaticky těm, kteří pobírali přídavek na dítě.

Bližší informace o příspěvku na dítě lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí či v Bulletinu č. 7 z roku 2022.

Na základě Sdělení finanční správy ze dne 2. září 2022 se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále se uvádí, že jednorázový příspěvek poskytuje stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu. Jednorázový příspěvek na dítě náleží dítěti. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud si bude poplatník po skončení zdaňovacího období ve svém daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění uplatňovat slevu na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (až do výše 24 840 Kč), nebude tento jednorázový příspěvek započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky (viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-ze-zavisle).

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Načíst další
 
Napište nám