Jihočeská KR – plnění programu OS

Krajská rada OSZSP ČR Jihočeského kraje má celkem sedm členů a jednoho stálého hosta. V jihočeském kraji momentálně působí 18 základních organizací OSZSP ČR. Organizace působí u zaměstnavatelů odměňujících platem (8x) i mzdou (10x). Během čtyř let některé ZO ukončily svoji činnost a naopak u jiných zaměstnavatelů se založily organizace nové. Celkově se v Jihočeském kraji zvyšuje členská základna, což je zapříčiněno úspěšným náborem v několika ZO Jihočeského kraje.

Bc. Jan Šusta – předseda krajské rady, uvolněný předseda ZO Nemocnice České Budějovice, řídící sekce pro práci s členskou základnou OS, místopředseda Regionální rady ČMKOS. Zodpovědnost za pracovní postupy KR, informace o situaci ve svém odvětví, z jednání RR ČMKOS a Výboru pro zdravotnictví Jihočeského kraje.

Mgr. Lucie Dudková – místopředsedkyně krajské rady, předsedkyně ZO ZZS Jihočeského kraje, informuje o situaci ZZS v Jihočeském kraji.

Bc. Světlana Ondrejková – členka krajské rady, předsedkyně ZO Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, členka výkonné rady OS, informuje o jednáních výkonné rady a o situaci ve svém odvětví.

Roman Carda – člen krajské rady, předseda ZO Nemocnice Písek, člen sekce nezdravotnických pracovníků OS, informuje o situaci ve svém odvětví.

Bc. Jana Farabauerová – členka krajské rady, členka výboru ZO Nemocnice Český Krumlov, informuje o situaci ve svém odvětví.

Bc. Martina Netrvalová – členka krajské rady, předsedkyně ZO Nemocnice Tábor, informuje o situaci ve svém odvětví.

Helena Bednářová, DiS. – členka krajské rady, revizorka výboru ZO lázně Aurora –

Slatinné lázně Třeboň, krajskou radu informuje o situaci ve svém odvětví.

Jakub Herout – stálý host krajské rady, od 2021 předseda ZO ZZS Jihočeského kraje, informuje o situaci ZZS v Jihočeském kraji.

Jednání krajské rady od VIII. sjezdu odborového svazu v listopadu 2018:

2019

11. února – jednání na Krajském úřadě s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou.

14. března – Nemocnice Písek, a. s.

10. a 11. dubna – společné jednání krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady OS v Kolíně.

30. května – lázně Aurora v Třeboni.

20. června – podpora Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví při jeho zastávce se stanem v Táboře a na následném mítinku se zaměstnanci Nemocnice Tábor, a. s.

24. září – jihočeská krajská konference v Nemocnici České Budějovice, a. s.

25. října – Nemocnice Písek, a. s.

14. listopadu – jednání krajské rady a vedení odborového svazu na Krajském úřadě s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou.

3. prosince – Nemocnice Tábor, a. s.

2020

31. ledna – Nemocnice Písek, a. s.

Během jarní covidové epidemie členové krajské rady komunikovali pomocí sociálních sítí.

17. června – lázně Aurora v Třeboni.

7. září – jednání na Krajském úřadě s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou muselo být v den setkání zrušeno z důvodu pozitivního testu jednoho z náměstků hejtmanky. K setkání již nedošlo, jelikož v následujícím měsíci proběhly volby a hejtmanem se stal zástupce ODS MUDr. Martin Kuba.

21. září – Nemocnice Písek, a. s.

1. října – zrušena jihočeská krajská konference v Nemocnici České Budějovice, a. s.

Do konce roku se již další jednání nekonalo z důvodu další vlny pandemie.

2021

15. února – on-line jednání KR s vedením odborového svazu.

15. března – on-line jednání KR.

30. června – Nemocnice Písek, a. s., host: místopředseda OS Lubomír Francl.

7. října – jihočeská krajská konference v Nemocnici České Budějovice, a. s.

22. listopadu – Nemocnice České Budějovice, a. s.

2022

14. února – Nemocnice Písek, a. s.

Jako stálý host se KR začal zúčastňovat Jakub Herout, nový předseda ZO ZZS Jihočeského kraje, který nahradil Lucii Dudkovou.

20. dubna – Nemocnice Písek, a. s.

25. května – lázně Aurora v Třeboni, hosté: místopředsedkyně svazu Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

Časté a zásadní problémy řešené při jednáních krajské rady:

Regionální sociální dialog, kolektivní vyjednávání, navyšování mezd a platů, zavádění příplatků, proplácení přesčasů, nedostatek odborného i neodborného personálu, vyrovnávací období a plánování směn, dodržování BOZP, rizika, množství a kvalita osobních ochranných pracovních prostředků během covidové pandemie, nemoc z povolání, uvolňování odborových funkcionářů, nábor nových a udržení stávajících členů, rušení ZO, nečinné ZO, spolupráce se ZO.

Slovo závěrem

Po volbách v roce 2020 přestal existovat sociální dialog ze strany vedení Jihočeského kraje, současný hejtman nenavázal na předchozí spolupráci kraje s odborovými orgány v Jihočeském kraji. Krajská rada OSZSP ČR Jihočeského kraje tak neměla doposud možnost jednat s hejtmanem či náměstky z oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jan Šusta se zúčastňuje jako stálý host zasedání Výboru pro zdravotnictví, poradního orgánu Rady kraje. K navázání sociálního dialogu došlo v květnu, kdy se zástupci Regionální rady ČMKOS sešli s hejtmanem Jihočeského kraje MUDr. Martinem Kubou a domluvili se v červnu na uspořádání tripartity Jihočeského kraje, další setkání krajské tripartity je v plánu v září 2022.

Poděkování

Před IX. sjezdem odborového svazu nás čeká v září jihočeská konference, kde se budou volit noví členové krajské rady. Děkuji všem kolegům, kteří v uplynulém čtyřletém období působili v krajské radě OSZSP ČR Jihočeského kraje či byli součástí našich jednání a podíleli se tak na utváření sociálního dialogu u našich zaměstnavatelů v regionu. Navíc děkuji těm, kteří pro naše jednání zajišťují prostory a další nezbytné věci. Děkuji.

Podobné články

Aktuality 23. 9. 2022 / 12:13

Jihočeská krajská konference – 22. 9. 2022

Jihočeská krajská konference jednala ve čtvrtek 22. září.

Aktuality 7. 6. 2022 / 10:44

Jihočeská krajská rada jednala v třeboňských lázních Aurora

Ve středu 25. května se uskutečnilo další jednání krajské rady Jihočeského kraje. Pořadatelství tentokrát padlo na lázeňskou Třeboň.

Aktuality 10. 5. 2022 / 13:15

Jihočeská KR jednala o nedostatku zaměstnanců, odměňování i sjezdu OS

Dne 20. dubna 2022 jednala krajská rada Jihočeského kraje. Hostitelskou organizací byla ZO Nemocnice Písek, v čele s předsedou Romanem Cardou.

Načíst další
 
Napište nám