Jihočeská porada s vedením OS – 16. 3. 2022

Jihočeská porada vedení OS s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci se konala ve středu 16. března. Členové vedení OS v úvodu vysvětlovali návrhy na úpravu dokumentů OS – programu, finančního řádu a stanov – a uváděli důvody, které k těmto návrhům na úpravu vedly. Přítomní zástupci odborových organizací přivítali snahu o profesionalizaci odborových funkcionářů. Hovořilo se také o harmonogramu přípravy IX. sjezdu OS. Zazněla výzva, aby v odborových organizacích už začala diskuse o návrzích kandidátů do orgánů OS.

Po zprávě předsedy krajské rady OS Jihočeského kraje Jana Šusty se rozvinula diskuse. Členové krajské rady byli nuceni konstatovat, že snaha o setkání s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou je zatím i po uplynutí téměř roku a půl bezvýsledná. Také se ale mnohé podařilo. V Nemocnici Tábor se podařilo vyjednat poskytování tzv. sick days, v Nemocnici Český Krumlov vyjednala odborová organizace týden dovoleném navíc. Také se hovořilo o nedostatku zaměstnanců, který se stále projevuje, na ZZS Jihočeského kraje se potýkají s kritickým nedostatkem řidičů a záchranářů.

V závěru diskuse zazněly informace o humanitární pomoci Ukrajině, kterou organizují odborové organizace Nemocnice Tábor a Nemocnice České Budějovice.

Podobné články

Aktuality 23. 9. 2022 / 12:13

Jihočeská krajská konference – 22. 9. 2022

Jihočeská krajská konference jednala ve čtvrtek 22. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:07

Jihočeská KR – plnění programu OS

Zpráva jihočeské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 7. 6. 2022 / 10:44

Jihočeská krajská rada jednala v třeboňských lázních Aurora

Ve středu 25. května se uskutečnilo další jednání krajské rady Jihočeského kraje. Pořadatelství tentokrát padlo na lázeňskou Třeboň.

Načíst další
 
Napište nám