Jihomoravská porada s vedením OS – 19. 4. 2017

Ve středu 19. dubna se v Brně sešla porada předsedů odborových organizací nebo jejich zástupců z Jihomoravského kraje s vedením odborového svazu, které zastupoval místopředseda Lubomír Francl.

Účastníci porady si vyslechli zprávu předsedy krajské rady Tomáše Havláska o činnosti jihomoravské krajské rady – viz níže jako soubor ke stažení.

Vedle aktuálních informací ze zdravotnictví a sociálních služeb byla hlavním tématem porady velice důležité informace o povinnostech základních organizací vůči rejstříkovým soudům.

Právní úprava stanoví, že odborové organizace jsou povinny rejstříkovému soudu poskytnout určité údaje a doložit je určitými listinami. Odbory nesouhlasily s povinnostmi, které jim uložil nový občanský zákoník, zákon o rejstříkových soudech a novela zákona o účetnictví. Proto se snažily přes poslance jednotlivé paragrafy změnit, to se částečně podařilo, nikoliv však úplně.

Podle názoru odborů je současná právní úprava překážkou pro fungování odborových organizací a odbory proto podaly stížnost k Mezinárodní organizaci práce. Zákonem uložené povinnosti však v tuto chvíli platí, proto je nutné je splnit.

Odborový svaz zaslal všem odborovým organizacím dvě podrobné metodiky, jak přesně mají postupovat, aby tyto povinnosti správně splnily. Lubomír Francl podrobně vysvětlil jednotlivé kroky s tím spojené a zodpověděl další dotazy, které ze situace vyplývají.

Lubomír Francl informoval o aktuálních jednáních na úrovni tripartity, vlády, resortů i krajů a o připravované legislativě (novela zákoníku práce, která by sjednotila platy a mzdy v lůžkových zdravotnických zařízeních, univerzitní nemocnice, novela zákona o sociálních službách).

Účastníci porady informovali, jak v jednotlivých organizacích dopadlo zvýšení platů a mezd vyjednané s vládou.

Lubomír Francl podal aktuální informace o pojištění právní ochrany členů OS u pojišťovny D.A.S., které je sjednáno na základě usnesení celostátní konference OS. V diskusi se zajímal, zda mají členové již nějaké konkrétní zkušenosti s fungováním tohoto nového svazového benefitu.

Lubomír Francl informoval o využívání Zajišťovacího fondu a o novinkách v jeho fungování.

Zástupci odborových organizací byli seznámeni s akcemi odborového svazu, především s jeho snahou získávat nové členy, s možnostmi seminářů a dalšího vzdělávání, s odborovými kampaněmi tuzemskými (Konec levné práce) i mezinárodními (kampaň Moje zdraví není na prodej, je lidským právem, není zbožím, kampaň za spravedlivé zdanění k zajištění financování kvalitních veřejných služeb).

Lubomír Francl informoval také o dalších velmi důležitých mezinárodních aktivitách odborového svazu, protože na evropské odborové úrovni lze ovlivnit předpisy a pravidla, která jsou potom i pro Českou republiku závazná.

Foto Miloslav Toušek

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 11. 5. 2022 / 12:43

Někdy je strach zaměstnanců při zakládání odborů obrovský

V některých zařízeních byly zvoleny nové předsedkyně, které navyšují členskou základnu. Zejména nemocnice Vyškov má od nástupu nového výboru do funkce cca 100 nových členů, nyní celkem 151.

Aktuality 12. 4. 2022 / 13:43

Jihomoravská porada s vedením OS – 21. 3. 2022

V pondělí 21. března se konala porada vedení OS s předsedy a zástupci odborových organizací Jihomoravského kraje.

Aktuality 26. 10. 2021 / 14:19

Jihomoravská krajská konference 26. 10. 2021

Krajské konference jsme zakončili dne 26. 10. 2021 v Jihomoravském kraji, v budově brněnského paláce Morava.

Načíst další
 
Napište nám