Jihomoravská porada s vedením OS – 21. 3. 2022

V pondělí 21. března se konala porada vedení OS s předsedy a zástupci odborových organizací Jihomoravského kraje. Účast odborářů byla v Jihomoravském kraji hojná, což velice potěšilo. První část byla opět věnována přípravě IX. sjezdu OS a byly vysvětleny důvody, které vedly k návrhům na úpravu návrhů programu OS, finančního řádu OS a stanov OS. Také účastníci jihočeské porady přivítali snahu o možnost uvolnění funkcionářů pro jejich činnost, ale zazněly i obavy, že vzhledem k nedostatku personálu to v mnoha případech buď nebude možné, nebo při částečném uvolnění stejně bude muset funkcionář svoji práci udělat, protože ho nemá kdo nahradit a zastoupit. Ostatním návrhům byla vyslovena podpora.

Zprávu krajské rady OS Jihomoravského kraje uvedl předseda Tomáš Havlásek. Také v Jihomoravském kraji je komunikace s krajem obtížná, i když bylo přislíbeno, že zástupci krajské rady budou zváni na jednání orgánů kraje, skutečnost je poněkud jiná. Zazněla kritika na jednání vlády, která zrušila nařízení vlády týkající se platů, takže nezdravotníci již druhý rok nemají navýšené tarify. Ve Fakultní nemocnici Brno se podařilo vyjednat navýšení platů i pro nezdravotnické pracovníky o 5 %. Diskutovalo se rovněž o nepřehledné a složité situaci v hygienické službě. Řeč přišla i na benefity pro zaměstnance a zazněly otázky týkající se možnosti čerpání voucherů na lázně v roce 2022.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 24. 2. 2023 / 15:21

Bitvu o jihomoravské zdravotnictví jsme vyhráli, ale…

Chtěl bych se zamyslet nad směřováním zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Aktuality 22. 2. 2023 / 8:50

Reakce Jihomoravského kraje na petici proti transformaci nemocnic

Jihomoravští odboráři společně s odborovým svazem na podzim roku 2022 svými společnými a razantními akcemi zabránili transformaci nemocnic na obchodní společnosti.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:38

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Načíst další
 
Napište nám