Karlovarská KR – plnění programu OS

Sjezdem OSZSP ČR, který se konal v listopadu 2018, byla potvrzená zvolená sedmičlenná krajská rada Karlovarského kraje ve složení – Ivana Minaříková (předsedkyně krajské rady), Martin Novotný (místopředseda krajské rady), Iveta Kirchová, Eva Zvoníková, Marcel Vlašimský, Jan Pujman a Lenka Proislová (členové).

V dubnu 2019 se pět členů krajské rady účastnilo setkání krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady v Kolíně. Za naši krajskou radu jsme informovali ostatní účastníky o vzniku Iniciativy sester v Krajské Karlovarské nemocnici a problémech s tím spojených.

Při setkáních na Krajském úřadu Karlovarského kraje se především diskutuje o situaci v jednotlivých nemocnicích v kraji, záchranné službě a sociálních službách.

V září 2019 se jedna členka krajské rady účastnila mítinku ČMKOS Konec levné práce a dále jsme se aktivně účastnili akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, v centru Karlových Varů se lidem vysvětloval smysl této akce a sbíraly se podpisy pod petici. Následně proběhla v Karlovarské krajské nemocnici diskuze na toto téma.

V následujícím období činnost krajské rady stejně jako v celé republice zbrzdila koronavirová pandemie. Muselo být odloženo i setkání na Krajském úřadu Karlovarského kraje s novým hejtmanem a až na jaře 2021 jsme obnovili pravidelné schůzky.

Samozřejmě řešíme zvyšování mezd v nemocnicích a sociálních službách v rámci kolektivního vyjednávání.

Od září 2020 setkávání krajské rady probíhala většinou buď on-line přes počítače z domova nebo pomocí SMS a e-mailových zpráv. Většina takto zvolených jednání se týkala samozřejmě zvládání koronavirové pandemie, poté byly hlavním tématem odměny.

Od začátku roku 2022 jsme se opět začali scházet fyzicky, a to 1x za měsíc. Na pravidelných schůzkách se probíralo kolektivní vyjednávání v jednotlivých nemocnicích, lázních i ZZS. V dubnu 2022 jednání krajské rady navštívila místopředsedkyně OS Jana Hnyková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou. Probírala se situace v jednotlivých nemocnicích Karlovarského kraje, na ZZS i v hygienické službě a bohatá diskuze se týkala kupříkladu zaměstnávání ukrajinských uprchlíků (největší překážku jsme viděli v jazykové bariéře), odchodu zaměstnanců v důchodovém věku do starobního důchodu, situace na ZZS Karlovarského kraje.

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2022 / 12:32

Karlovarská krajská rada jednala s hejtmanem Kulhánkem

V pondělí 5. prosince se uskutečnilo setkání členů krajské rady Karlovarského kraje s hejtmanem Ing. Petrem Kulhánkem a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Alenou Šalátovou.

Aktuality 20. 9. 2022 / 16:01

Karlovarská krajská konference OS – 20. 9. 2022

Karlovarská krajská konference jednala v úterý 20. září.

Aktuality 10. 5. 2022 / 13:23

Karlovarská KR jednala o problémech záchranářů a dalších zaměstnanců

Plánované jednání krajské rady Karlovarského kraje se uskutečnilo 28. dubna za účasti všech členů krajské rady. Jako hosté přijely místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Načíst další
 
Napište nám