Karlovarská porada s vedením OS – 15. 3. 2022

V Karlovarském kraji se vedení OS setkalo s předsedy a dalšími zástupci odborových organizací na on-line poradě v úterý 15. března 2022. Úvodní část byla opět věnována návrhům na úpravu dokumentů OS – programu OS, finančního řádu OS a stanov OS. Přítomní zástupci odborových organizací byli seznámeni s důvody, které k návrhům na úpravu dokumentů vedly. Účastníci k návrhům neměli zásadní připomínky.

Předsedkyně krajské rady OS Karlovarského kraje Ivana Minaříková informovala o činnosti krajské rady za uplynulé měsíce. V závěru svého vystoupení vyzvala přítomné, aby již začali uvažovat o kandidátech do krajské rady i do výkonné rady za Karlovarský kraj, jejichž volby proběhnou na podzimní krajské konferenci.

V dalším bloku byly podány aktuální informace z rezortů, diskutovalo se o situace v hygienické službě, která byla a je jedním z důvodů pro vyhlášení stávkové pohotovosti.

V závěru porady zazněla jedna čerstvá informace týkající se vznikajících odborových organizací Pro Libertate. Došlo k tomu, že v jednom zařízení byla kolektivní smlouva dohodnuta, ale dosud nebyla podepsána a do toho vstoupila odborová organizace Pro Libertate, která splnila všechny zákonné povinnosti. I proto naše odborové organizace na poradách s předsedy vyzýváme, aby v těch případech, kdy jsou splněny podmínky dané zákonem, vstoupily s nimi naše odborové organizace v jednání a ujasnily si mezi sebou, o co budou v jednáních s vedením usilovat.

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2022 / 12:32

Karlovarská krajská rada jednala s hejtmanem Kulhánkem

V pondělí 5. prosince se uskutečnilo setkání členů krajské rady Karlovarského kraje s hejtmanem Ing. Petrem Kulhánkem a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Alenou Šalátovou.

Aktuality 20. 9. 2022 / 16:01

Karlovarská krajská konference OS – 20. 9. 2022

Karlovarská krajská konference jednala v úterý 20. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:05

Karlovarská KR – plnění programu OS

Zpráva karlovarské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám