Kde je vůle, je i cesta… V České Kamenici se to povedlo

Předsedkyně našeho odborového svazu Dagmar Žitníková říká: ,,Kde je vůle, je i cesta.“ Takto bychom mohli začít vyprávět jeden příběh se šťastným koncem z naší odborové práce. Mohli bychom říci, byla vůle a našlo se řešení, které pomohlo odborářům v Domově pro seniory v České Kamenici.

V listopadu loňského roku se sešli zástupci místní odborové organizace, která působí v sociálních službách na Děčínsku a vede ji předsedkyně Dana Slavíková, u starosty České Kamenice Jana Papajanovského. Za odborový svaz na jednání přijely místopředsedkyně Jana Hnyková a právnička Štěpánka Řandová. Řešily se problémy v domově seniorů, kde má místní odborová organizace svoji pobočku.

Odcházející paní ředitelka zavedla některá opatření zásadně ovlivňující činnost odborové organizace. Odmítala srážet členské příspěvky, protože byla ukončena platnost kolektivní smlouvy.

Na jednání jsme se snažili zřizovatele přesvědčit o tom, že je potřeba si vzájemně předávat informace, volit kompromisy a vzájemně spolupracovat. Cesta se našla, bylo dosaženo dohody. Do uzavření nové kolektivní smlouvy se budou členské příspěvky řádně srážet ve výplatním termínu a odesílat na účet odborové organizace. Pan starosta nám na listopadovém jednání také oznámil ukončení pracovního poměru paní ředitelky ve zmíněném Domově pro seniory.

Vyzvali jsme ho, aby po ukončení výběrového řízení byla odborová organizace seznámena s novým ředitelem či ředitelkou. A to se stalo.

14. ledna 2022 na Městském úřadě v České Kamenici byla představena nová ředitelka Hana Karlíčková, která vzešla z výběrového řízení. V úvodu jednání jsme se vzájemně všichni představili.

Předsedkyně odborové organizace Dana Slavíková informovala o fungování místní odborové organizace, jaké máme struktury a jak postupujeme v jednání se zaměstnavatelem a zřizovatelem. Všichni jsme se shodli, že příští období nebude vůbec jednoduché, úkolem bude stabilizovat pracovní tým v Domově pro seniory, zvládnout navýšené ceny energií a potravin, ale i další problémy, které vyplývají z chodu zařízení.

Byl položen dobrý základ spolupráce mezi odborovou organizací a novou paní ředitelkou a zřizovatelem. Vážím si pana starosty, že i přes své mládí hledal cestu a pomoc zaměstnancům v Domově pro seniory. Věřím, že výběrová komise vybrala správného člověka do vedení domova. Nastavila se pravidelná setkávání nejen na úrovni zaměstnavatele, ale i na úrovni zřizovatele, kterým je město Česká Kamenice.

Velké poděkování patří předsedkyni Daně Slavíkové, se kterou jsme koordinovali společnou cestu k zdárnému vyřešení celé situace.

V závěru bych se vrátila k úvodnímu mottu. Je jen na lidech a jejich vůli, aby hledali společnou cestu k vyřešení situace. V tom všem nám pomáhá vstřícná komunikace a snaha věci řešit. Moc přeji všem zaměstnancům v Domově pro seniory v České Kamenici, aby se jim pod novým vedením dařilo a měli klid na svou práci a rádi do ní chodili.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 16. 7. 2022 / 11:20

Navštívili jsme nemocnice v Rokycanech a v Písku

V pátek 13. května jsme vyrazili do nemocnic v Rokycanech a v Písku.

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:33

O odborech v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupkyním odborové organizace OSZSP ČR Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Aktuality 2. 6. 2022 / 19:59

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Načíst další
 
Napište nám