Když se zveřejní návrh na zrušení platby za státní pojištěnce, musí tripartitní tým jednat

Na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví dne 21. února se členové zabývali návrhem novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tímto návrhem se měla upřesnit varianta řešení, která by zajistila navýšení finančních prostředků zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Členové pracovního týmu se shodli na nutnosti navýšit finanční prostředky. Odsouhlasili variantu řešení, která by zajistila od roku 2021 navýšení platby za státní pojištěnce ze státního rozpočtu.

Až po jednání pracovního týmu, začátkem března, byla zveřejněna informace o záměru Ministerstva financí zrušit platbu zdravotního pojištění za státní pojištěnce a nahradit ji tím, že by se sice zaměstnancům zrušila daň ze superhrubé mzdy, nahradila by se daní z hrubé mzdy, ale zvýšil by se odvod zaměstnanců na zdravotní pojištění. Záměr byl na Ministerstvu financí znám již před a v průběhu jednání dne 21. února. To vyvolalo negativní reakci členů tripartitního pracovního týmu.

Záměr Ministerstva financí zrušit platbu za státní pojištěnce vyvolal negativní odezvu a reakce odborníků, politických stran zaměstnavatelů a samozřejmě odborů.

Výsledkem bylo prohlášení Ministerstva financí, že od záměru ustupuje. Ale opravdu ustupuje? Vždyť současně byly zastaveny práce na novele zákona č. 592/1992 Sb.

Zástupci sociálních partnerů a Ministerstva zdravotnictví z pracovního týmu okamžitě souhlasili s požadavkem na svolání mimořádného jednání. Toto mimořádné jednání se konalo dne 15. března na Ministerstvu zdravotnictví za účasti ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama a zabývalo se jediným bodem: návrhem na valorizaci platby za státní pojištěnce.

Ministr Adam Vojtěch sdělil, že v současné době probíhají jednání, jak zajistit platby za státní pojištěnce, a to zejména v roce 2021 a následujících letech. Do roku 2020 je zákonem fixováno navýšení o 3,5 mld. Kč. Ministr informoval o návrhu Ministerstva zdravotnictví k automatické valorizaci plateb a k procesu přípravy, prezentoval rozdílný přístup k parametrům automatické valorizace ze strany Ministerstva financí (vázat výpočet na růst HDP) a ze strany Ministerstva zdravotnictví (vázat výpočet na průměrnou mzdu).

Odbory a zaměstnavatelé diskutovali o možnostech řešení, o předložených variantách. Nebyl souhlas s tím, aby se propočet částky platby za státní pojištěnce vztahoval k výši HDP. Obě strany se přiklonily k variantě vázat propočet na ukazatel průměrné mzdy.

Odbory uvedenou variantu v této kritické době odsouhlasily, ale jako minimalistickou a nepodkročitelnou.

Na jednání pléna tripartity dne 25. března bude jedním z bodů právě otázka valorizace částky za státní pojištěnce. Je nutné, aby byl návrh na změnu zákona č. 592/1992 Sb., vládě předložen nejpozději do dubna 2019 a následně Poslanecké sněmovně do června 2019. Novelu zákona je nutné projednat a schválit tak, aby bylo jasné, zda je možné navýšit prostředky za poskytovanou zdravotní péči v následujících letech.

Pro odborový svaz je změna zákona a valorizace platby za státní pojištěnce zásadní prioritou pro udržitelnost poskytované zdravotní péče.

Podobné články

Aktuality 29. 6. 2022 / 20:57

Sekce PHS jednala o odměňování, financování a nové systemizaci

Poslední jednání sekce pracovníků hygienické služby se před dobou dovolených konalo 29. června 2022 v budově odborového svazu.

Aktuality / 10:31

Vláda slíbila 10 % pro nejhůře placené zaměstnance, jednání budou pokračovat

V úterý 28. června se na Úřadu vlády konalo další kolo jednání o valorizaci platů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy. Jednání se zúčastnili zástupci všech vládních stran.

Aktuality 28. 6. 2022 / 11:04

Hledáme nového kolegu či kolegyni

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR hledá regionálního manažera/manažerku pro Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj

Načíst další
 
Napište nám