Kolektivní smlouva Krajské zdravotní pro rok 2023 uzavřena

Kolektivní smlouvu pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., vyjednávají odborové organizace od jejího vzniku 1. září 2007. První kolektivní smlouva byla vyjednávána dokonce několik měsíců před tím, než k transformaci pěti nemocnic, příspěvkových organizací Ústeckého kraje, do jednoho celku došlo. Z příspěvkových organizací se staly odštěpné závody Krajské zdravotní, konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most, Nemocnici Chomutov, od 1. dubna 2021 je součástí Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Litoměřice a od 1. července 2021 Nemocnice v Rumburku, jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Odbory vyjednávají kolektivní smlouvu pro devět tisíc zaměstnanců, při jednáních jsou zastoupeny svými předsedy a předsedkyněmi organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, OS KOVO a Pro Libertate.

Na kolektivní vyjednávání se za odborový svaz připravujeme před jednáním i několik měsíců, požadavky jsou na navýšení mezd, dodržování pracovněprávních podmínek zaměstnanců, předkládání informací a způsob projednávání všech otázek a podnětů.

V roce 2022 odbory nesouhlasily s tím, že nebyl dodržen postup při vydání doplňujících pravidel pro odměňování. Zaměstnavatel Krajská zdravotní, a. s., vydal bez projednání a souhlasu odborových organizací pravidla pro přiznání stabilizačních odměn a určitých bonusů. Po jednáních mezi zaměstnavatelem a odbory došlo k nápravě, zpětně byla pravidla upravena a po souhlasu odborových organizací převedena do formy dodatků ke kolektivní smlouvě roku 2022. V kolektivní smlouvě pro rok 2023 jsou již uvedená ustanovení přímo její součástí.

Kolektivní smlouva pro rok 2023 byla 5. prosince 2022 uzavřena, všem zaměstnancům byl koncem roku 2022 přiznán mimořádný bonus ke kompenzaci nárůstu životních nákladů ve výši 18 400 Kč. Pro přiznání bonusu byla stanovena vnitřní pravidla, pokud by některému zaměstnanci bonus nebyl přiznán, může se obrátit na odborovou organizaci, která si vyžádá zdůvodnění zaměstnavatele.

Od 1. července 2023 budou navýšeny základní mzdy zaměstnancům o 7 %. Bylo dojednáno navýšení příspěvku na rekreaci o 1000 Kč na 3500 Kč. Nově budou moci zaměstnanci žádat o příspěvek na penzijní připojištění po roce trvání pracovního poměru, což bylo možné v předchozích letech až po pěti letech.

Při kolektivním vyjednávání se diskutovalo o podmínkách zaměstnanců Nemocnice Děčín, kterých se bude dotýkat výstavba nového pavilonu Emergency. Od nového roku dojde k dočasnému přesunu části operativy chirurgického oddělení Nemocnice Děčín. V případě, že se bude zaměstnancům měnit místo pracoviště v pracovní smlouvě, musí jít pouze o změny na dobu určitou. V každém případě, pokud se jedná o změny, které se týkají většího počtu zaměstnanců, musí se změny a úpravy projednat se zástupci odborových organizací. Projednání má svá pravidla stanovená zákoníkem práce a obě strany se jimi musí řídit.

Ocenění, poděkování a přání hodně sil do dalšího jednání si zaslouží zástupci odborových organizací všech nemocnic Krajské zdravotní – předseda Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. František Smrček a jeho místopředsedkyně Adriena Šípová, která je současně předsedkyní krajské rady Ústeckého kraje, předsedkyně druhé odborové organizace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Ilona Jírová, předsedkyně Nemocnice Děčín Eva Vinická, předsedkyně Nemocnice Chomutov Dagmar Klimešová, předsedkyně Nemocnice Most Ing. Lucie Pešková, předseda Nemocnice Teplice Vladimír Vaněk, předseda Nemocnice Litoměřice Martin Bukvář.

Poděkování si zaslouží také zástupci odborových organizací LOK-SČL, OS KOVO a Pro Libertate za spolupráci a za to, že jsme schopni najít společné priority při jednání o kolektivní smlouvě.

Foto Krajská zdravotní

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:15

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 17. 2. 2023 / 20:39

Odboráři sokolovské nemocnice se sešli na konferenci

Ve čtvrtek 2. února se odboráři z Nemocnice Sokolov sešli na odborové konferenci.

Aktuality 16. 2. 2023 / 21:50

Českobudějovický pohodový konec roku: IKEA, muzikál a kapři

Nápad na závěrečnou akci roku 2022 vznikl tradičně tam, kde vzniká spoustu dobrých nápadů, akorát si je občas nepamatujeme :-)

Načíst další
 
Napište nám